Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Idéslanten

Vad är IDÉ Slanten?

IDÉ Slanten är ett bidrag (förlustgaranti) som Örnsköldsviks kommun erbjuder ungdomar som vill genomföra ett utåtriktat arrangemang eller aktivitet för andra unga i kommunen att söka. IDÉ Slanten ska uppmuntra, inspirera och stötta ungas engagemang, idéer och kreativitet och vara en möjliggörare till att idéer genomförs.

Vem kan söka IDÉ Slanten?

Alla som är mellan 13-25 år och bor i Örnsköldsviks kommun, kan själv eller tillsammans med någon annan inom målgruppen söka IDÉ Slanten.

För vad kan man söka?

Du kan söka för projekt som bygger på dina/era egna idéer och som vänder sig till andra unga i kommunen. Aktiviteten/arrangemanget ska vara drogfritt, öppet, politiskt och religiöst obundet.

Exempel på aktiviteter/arrangemang: modevisning, disco, föreläsningar, konserter, utställning, föreställning, utbildning/workshop mm.Man kan inte söka som politisk eller religiös organisation, förening, slutet sällskap, skolprojekt under skoltid eller till enskild privatperson.

Hur mycket kan man söka och vad krävs?

• Max 6 000 kr
• Du/ni ska vara mellan 13-25 år
• Du/ni ska ha kontakt och stöd av en vuxen i omgivningen. Om du/ni inte har någon förälder eller annan vuxen att tillgå så får du/ni stöd av och kan även finna samarbeten med fritidsledarna vid kommunens fritidsgårdar. (Björna, Bredbyn, Bjästa, Husum, Själevad, Domsjö och Sliperiet)
• Du/ni ska lämna in en kort projektbeskrivning och budget (det räcker med att fylla i webbformulären.)
• Tre veckor efter genomförd aktivitet ska det ekonomiska utfallet redovisas till ansvarig kontakt för IDÉ Slanten.

Ansökan och redovisning

Ansökan och redovisning kan göras via webbformulären:
- För ansökan
- För redovisning

Kan du/ni inte göra en webbansökan/redovisning, kontakta marie.korvala@ornskoldsvik.se

När får jag svar på min ansökan?

Inom två veckor från vi fått in ansökan ska svar meddelas.

Ansvarig och kontakt för IDÉ Slanten

Marie Korvala, 070-357 44 28,
marie.korvala@ornskoldsvik.se

Om bidraget

IDÉ Slanten är ett engångsbelopp, inget kontinuerligt verksamhetsstöd. Bidraget betalas inte ut som pengar utan som betalning av räkningar för de omkostnader som beviljats. Det kan inte betalas ut till lön för arrangör.

Med IDÉ Slantens bidrag kan du/ni inte gå i vinst utan det är endast en förlustgaranti. Om aktiviteten/arrangemanget går med vinst betalas inte något bidrag ut.

Om det inte finns ett samarbete med t.ex. en fritidsgård som kan hjälpa till och ta kostnaderna innan arrangemanget/aktiviteten och det behövs hjälp med att ta kostnader innan, vill vi att du/ni tar kontakt med ansvarig för IDÉ Slanten.

Sidan uppdaterades

2019-03-27

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Marie Korvala
070-357 44 28
Skicka e-post

Sliperiet
Viktoriaesplanaden 3F
891 39 Örnsköldsvik