Nolaskogsbygden i gamla tider

Gene fornby

Redan då inlandsisen släppte sitt grepp över området, för ca 10 000 år sedan, flyttade folk hit. Isen var som tjockast här och låg därför kvar länge. Folk kom från öst, väst, norr och söder. De jagade, fiskade och tog tillvara på vad skogarna och vattendragen hade att erbjuda.

Den tjocka isens tyngd pressade ner landmassan. Då isen började smälta började landet att resa sig igen för att försöka återgå till sin ursprungliga höjd. Den här landhöjningen pågår fortfarande och nu är den på 0,8 cm per år. Landhöjningen gör att landskapet förändras mycket. Boplatser som en gång i tiden låg vid vattnet ligger idag högt över dagens havsnivå.
 

Det finns många spännande fornlämningar i kommunen. Det är få av fornlämningarna som är utgrävda och alla är inte upptäckta. Lättast att se är bronsåldersrösena, stora gravhögar byggda av sten. Exempel på välundersökta platser är: Bjästamon; stenålder, Gene fornby; järnålder, Arnäsbacken; järnålder och tidigmedeltid, och Kyrkesviken som är en medeltida handelsplats. Geneboplatsen är idag en fornby där delar av gården har rekonstruerats.

Kyrkan


Kyrkan hade en viktig roll i handels- och samhällsorganisationen. Kyrkgrunder av 1200-talstyp har grävts ut vid den medeltida hamnplatsen Kyrkesviken och i Anundsjö. Själevad och Nordingrå var rika församlingar. De fick betala mest i hela Ångermanland när prästerna 1314 betalade gärdepenning till staten.
 
Själevads gamla kyrka.
Många handelsplatser låg i anslutning till kyrkan. Själevad är sedan 1500-talet känt som handelsplats. Betydande marknadshandel förekom även i Arnäs, Nätra, Anundsjö och i byn Gala i Moliden. Dit fraktade bönderna sina handelsvaror med hästskjuts och fiskarna kom för att sälja strömming. Handelsvägar mot lappmarken gick uppför Nätra- och Moälvens dalgångar.

Örnsköldsviks
museum & konsthall

Läroverksgatan 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
891 62 Örnsköldsviklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tfn 0660-886 00
Skicka e-post

Öppettider

Tisdag kl 11–16
Onsdag kl 11–16
Lördag kl 11–16

Sidan uppdaterades

2019-04-23

Sidansvarig: