Kartor

Bebyggelsens utveckling i Örnsköldsvik 1842 - 1980

Kartorna visar hur Örnsköldsvik vuxit från 1840-talets jordbruksbyar till 1980-talets stadsbygd. De beskrivna intervallen, ca 25 år, motsvarar olika utbyggnadsskeenden i stadens historia. Informationen på kartorna har hämtats från Laga-skifteskartor och äldre stadsplaner.
(Klicka på bilderna för att se dem i större version.)

Jordbruksbygd

Fram till 1842: Jordbruksbygd

 • Två jordbruksbyar, Norrlungånger och Sörlungånger är den enda bebyggelsen i området.
 • I skogskanten ligger kustlandsvägen Härnösand - Umeå.
 • Köpingen grundas 1842.
 • En stadsplan läggs ut i en sluttning mot fjärden.
Handelsköping

1842 - 1885: Handelsköping

 • En låg träbebyggelse växer upp längs Storgatan.
 • De större gårdarna blir handelsgårdar med stall och magasin.
 • Vid Framnäsudden byggs en ångsåg med brädgård och arbetarbostäder.
 • I Lungvik byggs en enkel, oplanerad kåkstad.
Esplanadstad

1885 - 1910: Esplanadstad

 • Köpingen expanderar starkt och byggs ut efter en rutnätsplan med parker och alléer.
 • Järnvägen invigs 1892.
 • Köpingen blir stad 1894.
 • Offentliga byggnader byggs i tegel och puts.
Trädgårdsstad

1910 - 1935: Trädgårdsstad

 • 1910 Fastställdes en ny stadsplan.
 • Gator och vägar anpassas till den branta terrängen.
 • Villor och flerfamiljshus i trä byggs på stora gröna tomter i stadens utkanter.
 • Industri och magasin expanderar i hamnområdet.
Bo-stad

1935 - 1955: Bostad

 • Bostadsbyggandet i trä fortsätter.
 • Skolor och sjukhus byggs ut.
 • Bussar och bilar tar över transporterna.
 • Industrin flyttar ut från centrala staden.
Trafikstad

1955 - 1980: Trafikstad

 • Gator och genomfartsleder byggs om.
 • Centrala staden omvandlas till ett handels- och förvaltningscentrum.
 • Industrin expanderar i stadens ytterområden.
 • Bostäder byggs i sten och betong.
 • Villaområden byggs utanför staden.
 • Arbetsresor sker med bil.
Teckenförklaring

Örnsköldsviks
museum & konsthall

Läroverksgatan 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
891 62 Örnsköldsviklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tfn 0660-886 00
Skicka e-post

Öppettider

Tisdag kl 11–16
Onsdag kl 11–16
Lördag kl 11–16

Sidan uppdaterades

2019-04-23

Sidansvarig: