Landhöjningen

Land och hav i ständig förändring

Kustlandskap.

Kustlandskap.

När inlandsisen hade smält undan låg kusten i de inre delarna av kommunen. En djup fjord gick in mot Solberg som då låg vid stranden av en stor sötvattensjö, Ancylussjön. Genom landhöjningen har kusten sedan flyttats allt längre österut och från omkring 7 000 f Kr har stränderna legat vid ett bräckt hav. Vid slutet av den mellersta stenåldern låg kusten på nivån 80 meter över havet och hade då förskjutits 4-6 mil mot öster. Djupa havsvikar gick då in mot Torsböle, Bredbyn och Drömme.

Skiss över fornlämningar och landhöjning.

Skiss över fornlämningar och landhöjning.

Under avsmältningen och landhöjningen har Östersjön genomgått flera olika stadier med omväxlande salt och sött vatten. Stränderna vid den högsta kustlinjen låg vid Yoldiahavet med ett svagt inflöde av saltvatten. Genom landhöjningen skedde en gradvis avsnörning och omkring 8 800 f Kr blev Östersjön uppdämd till en stor sötvattensjö, Ancylussjön. Under nästan 2 000 år fylldes sjön med näringsrikt smältvatten från glaciärerna och när Öresund och de danska sunden öppnades omkring 7 000 f Kr höjdes Atlantens yta minst 25 meter. Då blev England en ö. Tidigare hade ett stort landområde förenat England med både Frankrike och Danmark. Saltvatten strömmade in i Östersjöområdet och detta stadium, som kallas Litorinahavet, varade sedan under fyra tusen år. Dagens Östersjö bildades omkring 3 000 f Kr och har ett bräckt vatten. Det betyder att salthalten är så låg att Östersjön är mitt emellan sjö och hav. Vattnet är en blandning av älvarnas sötvatten och Atlantens saltvatten. Salthalten är i genomsnitt under 1 %, förutom i norra Bottenviken där den bara är 0,3 %. Vattnet i Atlanten har en salthalt på 3,5 %. Östersjön räknas som jordens största hav med bräckt vatten.

Fram till omkring 7 000 f Kr skedde landhöjningen med en hastighet omkring 8 centimeter/år eller 8 meter på 100 år, för att sedan gradvis sakta ner mot dagens landhöjning som fortfarande pågår. Här i norra Ångermanland är hastigheten nu cirka 8 millimeter/år. I södra Sverige och längs den norska kusten är motsvarande landhöjning 1-2 millimeter/år. Landhöjningen beräknas fortsätta även under de kommande 10 000 åren och strandlinjen kommer då att höjas här med ytterligare 50 meter. Den geologiskt sett stora landhöjningen, som är den största i världen, är orsaken till att Höga Kusten år 2000 utsågs till världsarv. Världsarvet utökades 2006 med Kvarken ”Den låga kusten” på den finska sidan.  

Östersjön i förändring

Tabell: Östersjön i förändring

Tabell: Östersjön i förändring.

Örnsköldsviks
museum & konsthall

Läroverksgatan 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
891 62 Örnsköldsviklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tfn 0660-886 00
Skicka e-post

Öppettider

Tisdag kl 11-20
Onsdag - lördag kl 11-16
Fri entré!

Sidan uppdaterades

2019-11-19

Sidansvarig: