Kulturmiljö

Järnvägsstationen

Järnvägsstationen i Örnsköldsvik

Våra mest värdefulla miljöer skyddas som byggnadsminnen, kulturreservat eller riksintressen för kulturmiljövården.

Det kan även förekomma vad som populärt kallas K-märkning i detaljplaner med varsamhets-, hänsyns- och/eller skyddsbestämmelser. Kommunen kan också anta områdesbestämmelser för ett område som inte har detaljplan, till exempel för att säkerställa ett syfte som uttrycks i översiktsplanen. Att bevara en värdefull bebyggelsemiljö kan vara ett sådant syfte.

Miljöer skyddade på ovanstående sätt och kulturhistoriskt värdefulla miljöer som utpekats i bebyggelseinventeringar, samlas i ett kulturmiljöprogram, kopplat till översiktsplanen.

Örnsköldsviks kommuns 12 riksintressen för kulturmiljövårdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Örnsköldsviks kommuns 7 byggnadsminnen:
Hamnkranarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
EW-stuganlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Arnässkolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Gammelgården i Myckelgensjölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Gästgivaregården i Överhörnäslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ulvö gamla kapelllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Örnsköldsviks stationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kulturmiljöprogrammet

Kulturmiljöprogrammet för Örnsköldsviks kommun. Programmet antogs av Kultur- och fritidsnämnden 2005.

Kulturmiljöprogrammet består av tre delar:

Första delenPDF har följande innehåll:
1. Inledning
2. Syfte
3. Allmänna förändringar av betydelse för kulturmiljöarbetet i kommunen
4. Översiktliga bevarandemål
5. Avgränsning och urval av kulturmiljöer (principer)
6. Samhällets stödformer
7. Lagstiftning
8. Områden av riksintressen
9. Kulturreservat

Andra delenPDF är en kortfattad historik över Örnsköldsviks kommun från stenålderna och framåt.

Kulturmiljöprogrammets miljöer och objekt (77 st) finns på karta. Genom att klicka på ett område eller en punkt får man fram ett dokument med en beskrivning av den aktuella miljön eller objektet.

Tredje delenlänk till annan webbplats är kulturmiljöprogrammets miljöer och objekt som redovisas via en digital karta (GIS). Genom att klicka på en punkt eller område får man fram foto och information om det aktuella objektet eller miljön.

Program för kulturmiljövård, Örnsköldsviks kommun, (del 1PDF)

Örnsköldsviks kommuns kulturhistoria - en översikt (del 2)PDF

Kulturmiljöprogrammets miljöer: digital kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  

Inventeringar och kulturmiljöer att vårda och bevara

Begyggelseinventering Centralortens kärna

Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Örnsköldsviks  kommun. Centralortens kärna.

Bebyggelseinventering, Arnäsvall, Högland, Gimåt, Svartby, Brösta samt delar av Överön, Stranne och Skortsed

Begyggelseinventering, Arnäsvall, Högland, Gimåt, Svartby, Brösta samt delar av Överön, Stranne och Skortsed.

Begyggelseinventering Domsjö, Dal, Gene, Sund, Svedje, Hörnett och Varvsbacken

Bebyggelseinventering, Domsjö, Dal, Gene, Sund, Svedje, Hörnett och Varvsbacken.

Begyggelseinventering Husum, Husbyn, Dombäck samt delar av Utås och Önska

Begyggelseinventering, Husum, Husbyn, Dombäck samt delar av Utås och Önska.

Bebyggelseinventering, Järved, Bodum, Nederön samt delar av Bonässkiftet och Brösta

Begyggelseinventering, Järved, Bodum, Nederön samt delar av Bonässkiftet och Brösta.

Begyggelseinventering Själevad, Ås, Lungvik del av centrala Örnsköldsvik, Gullänget och Kroksta

Begyggelseinventering, Själevad, Ås, Lungvik del av centrala Örnsköldsvik, Gullänget och Kroksta.

Ulvöhamn fiskeläge. Kulturmiljö att vårda och bevara.

Ulvöhamn fiskeläge. Kulturmiljö att vårda och bevara.

Marviksgrunnan fiskeläge. Kulturmiljö att vårda och bevara.

Begyggelseinventering, Arnäsvall, Högland, Gimåt, Svartby, Brösta samt delar av Överön, Stranne och Skortsed.

Trysunda fiskeläge. Kulturmiljö att vårda och bevara.

Bebyggelseinventering, Domsjö, Dal, Gene, Sund, Svedje, Hörnett och Varvsbacken.

Grisslan fiskeläge. Kulturmiljö att vårda och bevara.

Grisslan fiskeläge. Kulturmiljö att vårda och bevara.

Bruksbebyggelsen i Köpmanholmen

Bruksbebyggelsen i Köpmanholmen.

Bygga på landet i Örnsköldsviks kommun.

Begyggelseinventering, Själevad, Ås, Lungvik del av centrala Örnsköldsvik, Gullänget och Kroksta.

Några av skrifterna finns att köpa i museishopen alternativt beställa via hemsidan. Till skrifterna.

Sidan uppdaterades

2020-01-16

Sidansvarig:

Mer information

 Kontakta oss

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Örnsköldsviks museum & konsthall.

Tel: 0660 - 886 00
Skicka e-post