Inlandsisen

Tre kilometer tjock inlandsis

Den senaste istiden över norra Europa hade sitt centrum över området Höga Kusten. Den tunga isen pressade ner landmassan som fortfarande höjer sig. Nu med 80 centimeter per århundrade. Världens största landhöjning är anledningen till att Höga Kusten har utnämnts till världsarv. Omkring 9 600 f Kr började isen att släppa sitt grepp över landskapet. Tusen år senare var nästan hela länet isfritt. Största delen av kommunen låg då under vatten.

Den senaste istiden kallas Weichsel och varade i 65 000 år. För 20 000 år sedan var landisen som störst och på norra halvklotet täckte den norra Europa, Grönland och Kanada. Nederbörden var störst på kontinenternas västsidor och där byggdes den mäktiga landisen upp till en tjocklek på flera kilometer medan området öster om isen hamnade i nederbördsskugga och blev en torr polaröken. Därför blev landisen över Skandinavien så kraftig, medan den sibiriska tundran blev kall, torr och nästan isfri. Man beräknar att när den senaste landisen var som störst var så stora mängder vatten bundna av isen att havsytan låg mellan 40 och 200 meter under dagens nivå, beroende på var på jorden man befann sig.

Inlandsisens centrum låg i området Höga Kusten och här mätte ismassan en tjocklek på 3 kilometer. Tyngden från denna tjocka ismassa tryckte ner jordskorpan på ungefär samma sätt som man med fingret kan trycka en grop i en gummiboll. Totalt pressades här landet ner mer än 800 meter och det är den största nedtryckning som noterats i hela världen. Sedan isen för 13 000 år sedan började smälta bort har landmassan, likt gummibollen, strävat efter att återta sin ursprungliga form och markytan började höjas igen. Ismassorna drog sig tillbaka mot fjällkedjan och 10 200 f Kr var Skåne, Danmark, SV Norge och en strandremsa längst uppe i NV Norge isfria.

Omkring 9 600 f Kr hade isranden dragit sig tillbaka så att de högsta delarna av området Höga kusten stack upp som öar och skär. Här hade då landet redan höjt sig 500 meter innan isfria landmassor blev synliga över havets yta. Dessa stränder utgör världens högsta kustlinje (HK) efter istiden och finns idag 286 meter över nuvarande havsnivå.

se filmen om istiden (länk till You Tube, nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

se filmen om landhöjningen i Höga Kusten och Kvarken (länk till You Tube, nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Världsarvsområdet

Karta över världsarvsområdet.

Örnsköldsviks
museum & konsthall

Läroverksgatan 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
891 62 Örnsköldsviklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tfn 0660-886 00
Skicka e-post

Öppettider

Tisdag kl 11 - 20
Onsdag - lördag kl 11 - 16
Fri entré!

Sidan uppdaterades

2018-11-05

Sidansvarig: