Du är här:

Kulturhus

Inspirationsillustration av ett kulturhus i Örnsköldsvik.

Inspirationsillustration av ett kulturhus i Örnsköldsvik.

Kulturhus i Örnsköldsvik

Nu är utredningen klar och lämnad till projektets styrgrupp och till kultur- och fritidsnämnden. Arbetet med att ta fram materialet har engagerat många och vi hoppas att alla som deltagit på ett eller annat sätt kan känna igen sig i resultatet.

Kultur- och fritidsnämndens beslut blev att:

”Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av och godkänner den fördjupade utredningen och förprojekteringen av kulturhus samt överlämnar utredningen till kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsnämnden ser behoven av ändamålsenliga lokaler för våra kulturutövare, kulturarrangörer och kulturkonsumenter. Kultur- och fritidsnämnden anser att ett kulturellt nav i Örnsköldsvik skulle vara positivt för både bygd och stad. Kultur- och fritidsnämnden anser att, av de fyra realiserbara alternativen i utredningsunderlaget, är Hamnplanen inte aktuell att utreda vidare.”

Utredningen i sin helhet

Den fördjupade utredningen och förprojekteringen är uppdelad i fyra delar:

Kulturhusutredningens sammanfattning och förslag

Som en återkoppling till civilsamhället presenterade kulturhusutredningen 31 januari sammanfattning och förslag. Den fullständiga utredningen kommer att läggas ut här på sidan när handlingarna blir offentliga.

Sammanfattningen av kulturhusutredningens förslagPDF
Lättläst sammanfattning av kulturhusuredningens förslagPDF

Grafisk facilitering av Tina Ottosson

Grafisk facilitering av Tina Ottosson. En sammanfattning i bilder från presentationskvällen 31 januari.

Bakgrund

Under 2017 och en bit in på 2018 pågick en fördjupad utredning och förprojektering kring ett kulturhus i Örnsköldsvik. En resan mot att göra Örnsköldsvik till en attraktivare, öppnare, kreativare och mer innovationsrik plats genom att skapa ett kulturellt nav, en lägereld i staden, för människor att samlas kring.

Bredd, attraktivitet och tillgänglighet är ord som beskriver visionen om ett kulturhus. Grunden för arbetet är de åsikter och ideér som framkom under de fyra workshops som hölls under hösten 2016, samt det som framkom i lokalbehovsutredningen. Dialoger har förts med föreningar, intresserade enskilda invånare, ungdomar, företagare, kommunala verksamheter och regionala aktörer. Det finns fortfarande möjlighet att lämna synpunkter på utredningens förslag via formuläret nedan.

En del i utredningen är att genom en praktisk förstudie pröva Sliperiet som ett kulturhus för unga, för att fördjupa kunskapen om ungas behov i ett kulturhus.
Läs mer om Sliperiet och verksamheten här.

Vision

Ett kulturhus ska vara en samlingspunkt för kommunens kulturliv där tillgänglighet i alla dess aspekter, inkludering, mångfald och kreativitet står i fokus.

I ett kulturhus ska människors behov av att utöva, arrangera och uppleva ha en naturlig plats, kulturhuset ska vara en självklar mötesplats för boende och besökare i kommunen.

Sidan uppdaterades

2019-10-21

Sidansvarig: