Du är här:

Tyck till om ny idrottspolicy och idrottsstrategi

Örnsköldsviks kommun har i dialog och samverkan med samtliga förvaltningar i kommunen arbetat fram förslag till idrottspolicy och idrottsstrategi för hur kommunen ska arbete med idrottspolitiska frågor.

Under perioden 17 januari till och med 31 mars 2020 finns möjlighet att lämna synpunkter på förslagen.

Vi vill veta vad du tycker

Dina synpunkter är viktiga för att hjälpa oss i arbetet att utveckla och skapa förutsättningar till ett fysiskt och aktivt liv för kommunens medborgare. Medlemmar och aktiva i föreningslivet i Örnsköldsvik är särskilt välkomna att läsa och tycka till om förslagen.

Synpunkterna blir ett värdefullt underlag att ta hänsyn till innan slutgiltigt förslag lämnas över till kommunfullmäktige för beslut.

Förslag idrottspolicyPDF
Förslag idrottsstrategiPDF
Bilaga: Begrepp och definitionerPDF

Handlingarna finns även utställda i stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6.

Lämna dina synpunkter

Sista svarsdatum tisdag 31 mars 2020
Vid frågor, kontakta: Anette Eikelboom Sällström, Enhetschef Fritidsenheten,
anette.eikelboom.sallstrom@ornskoldsvik.se

Sidan uppdaterades

2020-01-31

Sidansvarig:

Ansvarig chef

Anette Eikelboom Sällström
Enhetschef
0660 - 880 38
Skicka e-post