Du är här:

Sjukvård och tandvård

Region Västernorrland och Örnsköldsviks kommun har ett delat ansvar för hälso- och sjukvården för dig som bor i Örnsköldsvik kommun. 

Regionen (tidigare landstinget), ansvarar för läkarinsatser, sjukvård och behandlingar vid till exempel sjukhus, hälsocentraler, särskilda boenden samt i vissa fall i det egna hemmet. Se mer på regionens webbplats www.rvn.selänk till annan webbplats

Kommunens välfärdsförvaltning ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser som ges av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast inom kommunens särskilda boenden, dagverksamhet och i det egna hemmet.  

I välfärdsförvaltningens uppdrag ingår att som vårdgivare ansvara för att verksamheten uppfyller hälso- och sjukvårdslagens krav på god och säker vård upp till sjuksköterskenivå inom kommunens boenden. Uppdraget bevakas av Medicinskt ansvarig sjuksköterska inom kommunen (MAS). Inom kommunen finns också medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). MAR ansvarar för att den kommunala rehabiliteringen inom hälso- och sjukvård bedrivs på ett säkert sätt med god kvalitet. För utförande av rehabiliteringsinsatser finns legitimerade arbetsterapeuter och sjukgymnaster”.

Ansvaret för läkarinsatser ligger alltid på hälsocentral eller sjukhus, även om läkarvården utförs inom kommunal verksamhet.

Klaga på vården

Om du har klagomål på vården kan du – både som patient och närstående – framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser du kan vända dig till när du vill klaga på vården.

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling?
Då ska du i första hand vända dig till den enhet där du blivit behandlad; exempelvis hälsocentral, sjukhus, tandläkarmottagning eller äldreboende.

Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?
Vänd dig då till verksamhetschefen på hälsocentralen, sjukhuset, tandläkarmottagningen eller äldreboendet där du blivit behandlad. Gäller det sjukvård inom kommunalt äldreboende eller kommunal hemsjukvård kan du vända dig till den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS). Verksamheten är skyldig att utreda vad som hänt. De är också skyldiga att tala om vad de kommer att göra för att händelsen inte ska upprepas eller för att samma skada inte ska inträffa igen. 

Patientnämnden kan också hjälpa dig
Har du varit med om något i vården som gjort dig ledsen, arg, besviken eller upprörd? Då kan du vända dig till patientnämnden – en fristående och opartisk instans – som enligt lag ska finnas i varje landsting eller region. 

Du kan framföra dina synpunkter, rådgöra och få vägledning av en handläggare om den hälso- och sjukvård som bedrivs av region eller kommun, eller enligt avtal med dessa.

Sidan uppdaterades

2019-03-11

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Ann-Christin Nordin
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
0660-884 52
Fax 0660-880 76
Skicka e-post

Karola Lindmark
Medicinskt ansvarig för rehabilitering
0660-26 50 28
Fax 0660-880 76
Skicka e-post

Region Västernorrland
(tidigare landstinget Västernorrland)
växel 0611-800 00

Mer information

Klaga på vården:
IVO - Inspektionen för vård och omsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Patientnämnden - etiska nämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppna jämförelser hälso- och sjukvårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Undersökningen görs varje år av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen