Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Natur- och friluftsråd

Natur- och friluftsrådet gjorde en gemensam studieresa med Tillgänglighetsrådet i juni 2017

Natur- och friluftsrådet gjorde en gemensam studieresa med Tillgänglighetsrådet i juni 2017

Vad är Natur- och friluftsråd?

För det övergripande samarbetet mellan kommunen och aktörer med anknytning till natur, kultur och friluftsliv har ett Natur- och fritidsråd inrättats. Natur- och friluftsrådet utgör bland annat ett forum för att diskutera åtgärder och aktiviteter i kommunen. Rådet anordnar även en friluftsdag i Mellansel samt förbereder och följer upp natur- och friluftstingets aktiviteter och möten. Arbetet ska ske med utgångspunkt från kommunens naturvårdsprogram och friluftspolitik. Rådet är inte ett beslutande organ utan frågor för beslut förs via naturgruppens tjänstemän vidare till berörd facknämnd. Naturgruppen är en förvaltningsövergripande samverkansgrupp.

Vad är Natur- och friluftsting?

Örnsköldsviks Natur- och friluftsting ska vara ett informations- och diskussionsforum där övergripande samverkans- och utvecklingsfrågor kring natur, friluftsliv och kulturmiljö diskuteras. Natur- och friluftstinget ska vara ett forum för dialog där man från ideellt håll har möjlighet att komma med synpunkter, ta initiativ och komma med förslag på den kommunala verksamheten inom allt som rör natur. Ambitionen är bland annat att i tidiga skeden erbjuda konkret möjlighet att påverka övergripande planer och program. Natur- och friluftstinget ska sträva efter att på bästa sätt bevara och utveckla de möjligheter Örnsköldsviks natur- och kulturlandskap erbjuder. Till Natur- och friluftstingen är alla välkomna.

Samverkansstruktur

Samverkansstruktur

Ledamöter i Natur- och friluftsrådet

Ord/Ers

Sektor

Namn

Förening

Ordinarie

Natur

Andro Stenman

Naturskyddsföreningen

Ersättare

Natur

Jenny Nilsson

Naturskyddsföreningen

Ordinarie

Kulturmiljö

Åke Ottosson

Nolaskogs hembygdsråd

Ersättare

Kulturmiljö

Marianne Wallgren

Nolaskogs hembygdsråd

Ordinarie

Friluftsliv

Christina Andersson

Alfredshem-Sundåsens scoutkår

Ersättare

Friluftsliv

Mattias Morin

Friluftsfrämjandet

Ordinarie

Friluftsliv

Kurt Söderlund

STF Örnsköldsvik

Ersättare

Friluftsliv

Lars-Åke Sjölund

SFK Storfiskarna

Ordinarie

Entreprenör

Anders Hägglund

Northexperience

Ersättare

Entreprenör

Kristoffer Lindström

Aktivator

Ordinarie

Markägare

Jan Sjöberg

LRF

Ersättare

Markägare

Gunilla Kjellsson

LRF

Ordinarie

Markägare

Karl-Erik Olsson

Norra Skogsägarna

Ersättare

Markägare

Jenny Lundkvist

Norra Skogsägarna

Ordinarie

Politiker

Per Nylén

Ersättare

Politiker

Göran Wåhlstedt

Ordinarie

Politiker

Birgith Olsson Johansson

Ersättare

Politiker

Anna Sundberg

Ordinarie

Politiker

Per Sundin

Ersättare

Politiker

Erica Markusson

Ordinarie

Tjänsteman

Johanna Martinell

Ordinarie

Tjänsteman

Joel Libell

Ordinarie

Tjänsteman

Marianne Dahlbäck

Sidan uppdaterades

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Johanna Martinell
Biolog
0660-886 66
Skicka e-post

Joel Libell
Friluftsstrateg
0660-887 17
Skicka e-post

Mer information