Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Friluftspolitik och styrning

​Styrande dokument

I kommunens arbete med att ta fram ett friluftsprogram antog kommunfullmäktige 24 november 2014 en friluftspolitisk policy som anger huvudinriktningen i arbetet med att utveckla friluftslivet.
Läs mer om kommunens friluftspolicy.PDF

Kommunstyrelsen har antagit en friluftspolitisk strategi som anger hur kommunen ska arbeta för att uppnå syftet med policyn.
Läs mer om kommunens friluftspolitiska strategi.PDF

Förvaltningschefsgruppen har utifrån policy och strategi godkänt "Riktlinjer och åtgärder" för arbetet med friluftsliv. Detta dokument är grunden för årliga prioriteringar inom ramen för Friluftslyftet och reviderades under år 2019-2020. Inom Friluftslyftet har upp till 1 miljon kronor avsatts årligen för att förverkliga olika satsningar.
Läs mer om de nya Riktlinjerna och åtgärderna för friluftsarbetet i Örnsköldsviks kommun.PDF

Läs mer

Karta

Områden av särskilt intresse för friluftslivet (f-områden) finns redovisade i kommunens översiktsplan. I arbetet med friluftsprogrammet har det gjorts en översyn av dessa. På denna karta hittar du alla f-områdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt föreslagna gränsändringar. Inom varje område kan du även hitta mer information om bland annat naturtyp, naturskydd eller anordningar som toaletter, skidspår, vindskydd med mera.

Sidan uppdaterades

2020-11-11

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Joel Libell
Friluftsstrateg
0660-887 17
Skicka e-post