Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Gullviks friluftsområde med Ögeltjärns naturreservat

Nu i dessa tider är det extra viktigt att vi tar hand om familj och vänner, men även alla runt omkring oss.
Håll avstånd till varandra och följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Strax sydost om Örnsköldsvik, i den norra delen av Världsarvet Höga Kusten ligger Gullviks friluftsområde. Här finns Gullviks havsbad, Gullviks inspirationsskog, Ögeltjärns naturreservat, stigar, leder och rastplatser.

Från Vikbottberget, Ögeltjärnsberget eller Bergtjärnsberget har du en fantastisk utsikt över en stor del av Höga Kusten och världsarvet. Här ser du spåren efter inlandsisen och landhöjningen överallt – klapperstensfält, strandlinjer och en avsnörd vik.

Vid Gullviks havsbad finns en av Norrlands bästa sandstränder med möjlighet till lek, beachvolleyboll och frisbeegolf.

Vid havsbadet ligger Gullviks camping och stugby med restaurang, äventyrsgolf, m.m.

Ögeltjärns naturreservat

Ögeltjärns naturreservat

Reservatet bildades 1994 för att bevara ett kustnära skogs- och hällmarkslandskap. Nedanför Ögeltjärnsberget, som är en av områdets utsiktspunkter, ligger Ögeltjärn. Ögel är dialektalt för igel, i tjärnen fanns det nämligen förr gott om blodiglar.

Floran i området är mycket rik. Här hittar du växter som blåsippa och orkidéer, arter som trivs på Ögeltjärnsbergets kalkrika jord. Kalken kommer från snäck- och musselskal som lagrades på havsbottnen när berget låg under havsytan.

Kom ihåg!

  • I naturreservatet är du välkommen till fots men du får inte köra motordrivna fordon.
  • Du får inte fälla eller skada levande eller döda träd och buskar. Du får inte heller plocka eller gräva upp örter, gräs, mossor och lavar.
  • Tänk på att bara elda på anvisade platser.
  • Håll hunden kopplad så du inte stör djurlivet.

Den största delen av våra friluftsområden ligger på privat mark. Vi vill därför rikta ett stort tack till alla markägare som upplåter sin mark och på så sätt ger oss andra möjligheten till friluftsliv.

Vi vill också påminna alla besökare om allemansrättens huvudregel: ”Inte störa - inte förstöra”.

Gullviks inspirationsskog

Örnsköldsviks kommun och Skogsstyrelsen har under 2016–2019 bedrivit ett gemensamt projekt ”Gullviks inspirationsskog”. Projektet är tänkt att inspirera och sprida kunskap om hur skogar med höga sociala värden kan brukas hållbart med bibehållande av höga upplevelsevärden.

Syftet med projektet var att förbättra och utveckla skogsbrukets hänsyn till friluftsliv och rekreation. Det större målet är att, via ökad medvetenhet och utvecklad skogsskötsel, bättre ta till vara skogens upplevelsevärden och göra Örnsköldsviks skogar mer attraktiva för friluftsliv, rekreation och naturturism

Skogliga åtgärder:

  • Hygge
  • Blädning
  • Gallring
  • Upprustning av rastplatser
  • Nya hänvisningsskyltar

Sidan uppdaterades

2020-06-29

Sidansvarig: