Du är här:

Utmärkelsen Sveriges friluftskommun 2016

Örnsköldsvik har utsetts till Sveriges Friluftskommun 2016. Det tillkännagavs i samband med konferensen ”Värdera det ovärderliga - Tankesmedja för friluftsliv", 13-14 april på Djurönäset i Stockholm. Det är tredje gången och andra året på raken som Örnsköldsviks kommun får utmärkelsen, första gången var 2011.

Utmärkelsen Sveriges Friluftskommun delas ut av Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges fritids- och kulturchefsförening i syfte att uppmuntra kommunernas friluftslivsarbete. I årets undersökning deltog 237 av landets 290 kommuner.

Strategiskt arbete under många år
Örnsköldsviks kommun har jobbat strategiskt under många år med att tillgängliggöra natur och friluftsliv för invånare och besökare i alla åldrar och med olika förutsättningar. Det är sanktionerat i kommunens översiktsplan, dels i den friluftlivspolitiska policy som kommunen fattade beslut om hösten 2014. Policyn sträcker sig över två mandatperioder och garanterar ett årligt tillskott till friluftlivsarbetet på 1 miljon kronor utöver förvaltningarnas ordinarie budget. Policyn spänner över hela kommunens verksamhet och omfattar såväl skola och omsorg som samhällsplanering och besöksnäring.

Friluftslivets värden
Hur friluftslivet kan bidra till attraktivitet och värdeskapande för samhället var årets profilfråga i enkäten. För Örnsköldsviks kommun är grunden för både attraktivitet och värdeskapande kring friluftslivet de långsiktiga satsningar på friluftsliv som gjorts och görs kompletterat med särskilda satsningar och projekt. Exempel som lyfts från Örnsköldsviks kommun är utvecklingsarbetet för natur- och kulturområdet High Coast Art Valley samt arbetet med att utveckla och vidmakthålla utemiljöer för livskvalitet kring olika typer av vård- och omsorgsboenden.

Förutom den hedervärda utmärkelsen får den vinnande kommunen 50 000 kronor att använda till friluftslivsarbetet i kommunen.

Motiveringen
Årets friluftskommun 2016 har fortsatt den inslagna vägen med att samverka med civila samhället i syfte att utveckla och kombinera områdets natur-, kultur- och friluftsvärden till gagn för medborgare, föreningsliv, företagare och besökare. Bland annat har en natur- och konstpark iordningställts som har blivit mycket populär. Den kommunala friluftspolitiken har via en policy slagit fast både strategier och åtgärder samt att resurser har avsatts för policyns genomförande för åtta år framåt. Kommunen har under det senaste året antagit en utmaning genom att prioritera äldre och funktionsnedsatta där ett intressant arbete har satts igång för att tillgängliggöra den fysiska utemiljön kring framför allt äldreboenden. Kort sagt en kommun som satsar på friluftslivet, för såväl yngre som äldre.

Sidan uppdaterades

2019-02-07

Sidansvarig: