Tankled för snöskoter

Från och med 26 november 2018 öppnades en permanent tankleden i kommunen. Syftet med leden är att förbättra servicen och möjligheten att tanka i området för skoteråkare från Örnsköldsvik och besökare. Tankleden är ett resultat av ett gott samarbete i skotersamverkansgruppen som består av representanter från kommunens samhällsbyggnadsförvaltning, Nolaskogs skoterklubb och Polismyndigheten.

Tankleden går från befintlig skoterled mellan Nordanås och Arnäs, därefter slingrar den sig ned och korsar Hälsans stig, passerar över Höglandssjön, korsar Hälsans stig, parallellt med Sportvägen, samt korsar Björnavägen, parallellt med återvinningsstationen och till sist korsar Krokstavägen innan den når fram till bensinstationen i Kroksta.

Tankleden är väl markerad och det är viktigt att hålla sig till leden samt respektera hastighetsbegränsningar och förbudsskyltar.

Hastighetsbegränsningar efter tankleden

  • 20 km/h mellan bensinstationen och Höglandssjön
  • 40 km/h över Höglandssjön

Pilotprojekt - tankled för snöskoter

Det har länge funnits en stor efterfrågan på en tillgänglig tankled för skoteråkare innanför skoterförbudsområdet i Örnsköldsviks tätort. Vintersäsongen 2016/2017 genomförde kommunen, i samarbete med Polismyndigheten och Nolaskogs Skoterklubb, ett pilotprojekt för att testa en ny tankled. På grund av vädret blev skotersäsongen väldigt kort och kunde inte utvärderas ordenligt. Därför var tankleden även öppen på prov under vintersäsongen 2017/2018.

Syftet med pilotprojektet var att förbättra servicen och möjligheten att tanka i området för skoteråkare.

Skoterleden utvärderades efter vintersäsäongen 2017/2018, därefter togs beslut om en permanent tankled.

Sidan uppdaterades

2019-03-13

Sidansvarig:

 Kontakta oss

För frågor om linjedragning
Patrik Karlin
Fritidskonsulent
0660 - 785 93
Skicka e-post

För frågor om trafiksäkerhet
Eva Lundberg

Trafikingenjör
0660 - 888 79
Skicka e-post

Karta med utmärkt tankled för snöskoter

(Klicka på kartan för att zooma) Prickad linje visar tankleden för snöskoter och kryss visar bensinstationen i Kroksta.

Karta över tankleden