Du är här:

Sportfiske och naturen

Lagar och regler

En utförlig folder om "Bestämmelser vid fiske i Västernorrlands län" kan du erhålla hos Länsstyrelsen, kommunerna m.fl. Varje fiskevårdsområde kan även utfärda speciella fiskebestämmelser. Ta alltid reda på vilka fiskeregler som gäller där du tänker fiska.

Levande agnfisk

Levande agnfisk får du använda bara om den redan finns naturligt i fiskevattnet. OBS! Tänk på att t.ex. mört, elritsa, ruda och spigg m.m. ibland kan försämra ett vatten för all framtid om de börjar föröka sig där de tidigare inte fanns. Bl.a. blir det sämre med fiskföda eftersom vitfisken konkurrerar med öring- och rödingyngel om bottenfaunan.

På grund av risken för spridning av fisksjukdomar och oönskade fiskstammar krävs tillstånd från Länsstyrelsen för alla fiskutsättningar

Kräftpest

För att förhindra spridning av kräftpest är det inom länet förbjudet att utan föregående desinficering använda fiskeredskap, båtar, maskiner eller annan utrustning, som nedsänkts i sötvatten i Svealand, Götaland eller allt sötvatten i eller söder om Ljusnans vattensystem.

Säkerhet

"Säkrare fiske är roligare fiske" - det är en självklarhet för alla sportfiskare. Vi vill passa på att ändå påminna om några viktiga säkerhetsdetaljer. Undvik att fiska ensam, ta med en fiskekompis.

Båt- och kanotfiske

Använd alltid flytväst och sitt ned i båten eller kanoten.

Isfiske

Skaffa dig iskunskap. Kontrollera alltid isen innan ni ger er ut på den.Provborra. Använd isdubbar, ispik och livlina. Fiska aldrig ensam på svaga isar.

Kustfiske

Kom ihåg livlina, halkbroddar och flytväst. Tänk på att klippor och steniga stränder vid kusten kan vara mycket hala. För mer information och ev. beställning av trycksaker, kontakta SLS, Svenska Livräddningssällskapet, tel 08-14 18 30.

Naturhänsyn

Skräp, burkar, flaskor och annat avfall förstör naturupplevelsen. Så lämna naturen lika ren som du själv vill finna den vid ditt nästa besök.

Fiskelinor kan bli dödsfällor för fågel, så kasta inte dessa i naturen. De kan bl.a. försöka använda linnystan som bomaterial.

Fiskgjuse, änder, lommar och andra störningskänsliga fågelarters häckningar kan spolieras om man vistas i närheten av boet.

Tänk på att det kan finnas lokala eldningsförbud som du är skyldig att känna till.

Sidan uppdaterades

2020-09-03

Sidansvarig: