Du är här:

Förbudstider och regler

På den här sidan finns en beskrivning av de förbudstider och regler som gäller fisket i Örnsköldsviks kommun.
För mer exakta anvisningar och beskrivningar vad som gäller i Västernorrlands län finns mer information hos Länsstyrelsen i Västernorrlands län.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nätfiske

Allmänt gäller att det är förbjudet att näta 200 m från mindre å- eller bäckmynningar under perioden 1/9-31/12.
Saluån, Näskeån och Nätraälven gäller en gräns på 500 m från mynningen under tiden 15/8-31/10.
Gideälven har en stor förbudsgräns från mynningen under perioden 15/8-31/10.
Idbyfjärden har totalförbud under perioden 15/8-31/10.
Örnsköldsviksfjärden förbud att fiska lax och havsöring under perioden 15/8-31/10.

Fiske efter lax och öring

Utdrag ur bestämmelserna för länet:
För mindre och mellanstora vattendrag gäller allmänt att fiske efter lax och öring är förbjudet under perioden 1 september-31 december i alla vattendrag från havet upp till första vandringshindret. Vid fiske med handredskap gäller dock förbudet endast under perioden 15 september-14 oktober. Andra bestämmelser gäller för Ljungan, Ångermanälven, Indalsälven och Gideälven.
OBS! Kolla med varje fiskevårdsområde vad som gäller.

Max tre gäddor och inte de stora

Från första april 2010 är det inte längre tillåtet att fiska upp gammelgäddan, inte i Östersjön och med spö i alla fall. Havs- och vattenmyndigheten inför nya regler för att stärka bestånden: max tre gäddor per dygn och bara de mellan 40 och 75 cm.

Lokala regler

Idbyån och Bryngeån totalförbud hela året. (Idbyn-Ovansjö fvo)
Hästbäcken totalförbud hela året (Gottne fvo)

Moälvens vattensystem

Fiskevårdsområden i Moälvens vattensystem har antagit gemensamma regler för att skydda bestånden av lax och havsöring under en uppbyggnadsperiod. Olika fredningstider gäller för olika fiskevårdsområden. Du måste själv ta reda på vad som gäller.
Gäller Moälven, Utterån, Södra Anundsjöån, Norra Anundsjöån med tillhörande biflöden.

  • Max en lax eller havsöring per dygn får behållas.
  • Minimimått för lax och havsöring är 50 cm.
  • Nätfiske är förbjudet.
  • Allt fiske är förbjudet inom viktiga reproduktionsområden. Fredade områden är skyltade.

Örnsköldsviksfjärden och Idbyfjärden

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat om reglering av fisket i Örnsköldsviks- och Idbyfjärden under tiden 15 augusti — 31 oktober. Föreskrifterna har kommit till för att skydda uppgången av lax och havsöring i Idbyåns- och Moälvens vattensystem.

Föreskrifterna finns att läsas på Havs- och vattenmyndighetens (fd Fiskeriverkets) webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
FIFS 2004:36 gäller för område 104 / 105 Moälven — Idbyån.

Fiskeregler för Örnsköldsviksfjärden och Idbyfjärden.PDF

Sidan uppdaterades

2020-09-03

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post