Du är här:

Allemansrätten

Den flesta av våra friluftsområden ligger på privat mark. Vi vill därför rikta ett stort tack till alla markägare som upplåter sin mark och på så sätt ger oss andra möjligheter till friluftsliv.

Vi vill också påminna alla besökare om allemansrättens huvudregel:
”Inte störa - inte förstöra”.

Om allemansrätten

Tack vare allemansrätten har alla tillgång till naturen, men där ingår såväl rättigheter som skyldigheter. Det innebär att ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad, paddlar kajak eller plockar bär i skogen.

Allemansrätten innebär att den som rör sig i skog och mark är skyldig att ta hänsyn till sin omgivning. Till växt- och djurliv lika väl som till markägare och andra människor i närheten. Därför är det viktigt att ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter som ingår i allemansrätten.

Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du mer information om allemansrätten.

Sidan uppdaterades

2020-01-16

Sidansvarig: