Du är här:

Allemansrätten

Den flesta friluftsområden ligger på privat mark. Vi vill därför rikta ett stort tack till alla markägare som upplåter sin mark och på så sätt ger oss andra möjligheter till friluftsliv.

Vi vill också påminna alla besökare om allemansrättens huvudregel:
”Inte störa - inte förstöra”.

Tack vare allemansrätten har alla tillgång till naturen, men där ingår såväl rättigheter som skyldigheter. Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad, paddlar kajak eller plockar bär i skogen. Tillsammans är det vårt gemensamma ansvar att använda denna gamla sedvana med omtanke.

Allemansrätten innebär att den som rör sig i skog och mark är skyldig att ta hänsyn till sin omgivning. Till växt- och djurliv lika väl som till markägare och andra människor i närheten. Därför är det viktigt att ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter som ingår i allemansrätten.

Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du mer information om allemansrätten.

Sidan uppdaterades

2019-04-29

Sidansvarig: