Hedersstipendiets statuter

Stipendiet inrättat av kommunfullmäktige 27 februari 2006 § 23

§ 1 Avsikt

Örnsköldsviks kommuns Hedersstipendium är avsett för person som gjort välförtjänta insatser för Örnsköldsvik.

Stipendiet delas ut till enskild person, i förening eller företag, som är verksam, bosatt eller född i kommunen.

§ 2 Nämnd för utdelande av Hedersstipendiet

Stipendiet delas ut av kultur- och fritidsnämnden som har rätt att höra expertis vid behov.

Nämndens beslut ska kortfattat motiveras.

§ 3 Stipendiets storlek

Stipendiet består av ett diplom och en återkommande symbolisk minnesgåva.

§ 4 Stipendiernas ändamål

Stipendiet ska premiera välförtjänt person, som är en ambassadör för Örnsköldsvik och vars dokumenterade insatser gagnat Örnsköldsviks kommun inom kultur- och fritidssektorn.

§ 5 Utdelning

Hedersstipendiet delas ut en gång per år. Utdelningen sker vid tidpunkt och former som kultur- och fritidsnämnden fastställer.

Stipendiet kan inte sökas, men förslag på mottagare kan lämnas in.

§ 6 Kungörelse

Kultur- och fritidsnämnden ska senast fyra veckor före sista ansökningsdag utlysa stipendiet genom annonsering samt på annat lämpligt sätt.

Sidan uppdaterades

2018-10-15

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Maria Strömqvist
0660 - 887 82
Skicka e-post