Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Lotterier, ideella föreningar

Tillhör du en ideell förening och vill anordna ett lotteri? Om lotterna kostar mer än sju kronor styck eller om ni säljer lotter till allmänheten behöver ni tillstånd.

Enligt lotterilagen kan allmännyttiga ideella föreningar få lov att sälja lotter för att finansiera del av sin verksamhet. Det kräver tillstånd. Lotteritillståndet söker din förening hos Föreningsbyrån.

Vad är ett lotteri och vad är en tävling?

Om ett arrangemang avgörs av slumpen är det fråga om ett lotteri. Exempelvis om man lottar ut priser bland de deltagande på deras startnummer i ett motionslopp eller om man säljer lotter där slumpen avgör vem som vinner lotteriets priser.

Om däremot utgången av arrangemanget avgörs genom en prestation till exempel en bedömning av någons slogan eller om deltagaren kan svaret på flera kunskapsfrågor, är det normalt inte fråga om ett lotteri.

Vem kan få tillstånd?

En förening kan komma ifråga att beviljas lotteritillstånd förutsatt att följande grundläggande punkter uppfylls

  • Ideell förening med verksamhet i Sverige
  • Förening som inte vägrar någon medlemskap, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till föreningens verksamhet.
  • Verksamheten ska huvudsakligen främja ett allmännyttigt ändamål. Syfte med verksamheten ska finnas angivet i föreningens stadgar.
  • Föreningen ska ha behov av lotteriinkomster.

Olika tillstånd för lotterier

Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier. All annan tillståndsgivning ska Spelinspektionen ansvara för.

För registreringslotterier krävs endast en registrering vilken görs hos kommunen. En registrering ska avse en viss tid, högst fem år. Kommunen får förena en registrering med villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas (6 kap. 10 § spellagen).

Ansökan om registrering för lotteritillstånd

Följande handlingar ska bifogas i ansökan:

  • Protokollsutdrag med föreningens beslut angående att ansöka om registrering av lotteri enligt 6 kap. 9 § (spellagen), med en omsättning av högst 33 och 1/3 prisbasbelopp under en 5-årsperiod
  • Uppgifter om vem som utsetts till lotteriföreståndare
  • Föreningens senaste verksamhetsberättelse
  • Föreningens stadgar

E-tjänst för ansökan om Lotteriregistreringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redovisning av lotterier

Lotterier som anordnas inom ramen för ett beviljat tillstånd ska alltid redovisas. Det är lotteriföreståndarens uppgift att redovisa lotteriet för kontrollant som är utsedd av kommunen. Redovisning ska skickas in inom två månader till:

Örnsköldsviks kommun
Föreningsbyrån
891 88 Örnsköldsvik

Blankett för lotteriredovisningPDF

Mer information

Den myndighet som ytterst ansvarar för lotterier och spel är Spelinspektionen. På deras webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du bland annat läsa mer om kommunala lotterier.

Sidan uppdaterades

Sidansvarig: