Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Västernorrland har skärpt de allmänna råden i länet för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Anläggningsbidrag till Samlingslokal- och intresseföreningar

Bidraget avser att stödja anläggningar som ägs av samlingslokal- och intresseföreningar anslutna till statsbidragsberättigad riksorganisation och som av kultur- och fritidsnämnden bedöms värdefulla för invånare i Örnsköldsviks kommun. Bidraget avser att möjliggöra för föreningar att underhålla verksamhetsytor öppna och tillgängliga för allmänheten.

Villkor

För att beviljas anläggningsbidrag måste föreningen uppfylla allmänna
bestämmelser för bidrag. Föreningen måste även kunna redovisa att det i lokalen, eller på verksamhetsytorna, under det senaste året varit minst 20 sammankomster eller aktiviteter för barn och unga upp till 25 år. Föreningen ska se till att anläggningen hålls i gott skick och är driftsäker samt ha en underhållsplan på minst tre (3) år.

Ansökan lämnas in senast 15 september

Byggnader

Bidrag

Omklädningsrum/WC/Dusch

170 kr/m²

Kansli/kök

140 kr/m²

Övriga samlingsrum

85 kr/m²

Varmförråd

40 kr/m²

Verksamhetsytor

Verksamhetsytor

Bidrag

Fotbollsplan gräs - minst 100 x 60 m

20 000 kr

Konstgräsplan - minst 100 x 60 m

20 000 kr

Ungdomsplan gräs - minst 55 x 35 m

7 500 kr

Ungdomsplan konstgräs - minst 55 x 35 m

7 500 kr

Fotbollsplan grus - minst 100 x 60 m

5 000 kr

Ungdomsplan grus - minst 55 x 35 m

3 000 kr

Tennisbana - grus

2 000 kr

Tennisbana - asfalt

1 000 kr

Ishockeyplan - Med belysning och sarg

6 000 kr

Mindre isbana

1 500 kr

Ridplan med belysning

2 kr/m²

 

 

Motionsspår

Bidrag

Märkta vinter eller sommar - Mindre än 10 km

1 000 kr

Märkta vinter eller sommar - 10 - 20 km

1 500 kr

Märkta vinter eller sommar - Mer än 20 km

2 000 kr

 

 

Märkta vinter och sommar - Mindre än 10 km

2 000 kr

Märkta vinter och sommar - 10 - 20 km

3 000 kr

Märkta vinter och sommar - Mer än 20 km

4 000 krElljusspår

4 500 kr/km

 

Sidan uppdaterades

2020-01-08

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Föreningsbyrån
0660 - 882 15
Skicka e-post

Mer information