Bidrag till Idrottsföreningar

Idrottsföreningar med barn och ungdomsverksamhet i Örnsköldsviks kommun kan söka följande bidrag: Sammankomstbidrag, anläggningsbidrag, bidrag för hyrd lokal, ledarutbildningsbidrag, upprustningsbidrag, maskinbidrag, kartbidrag, bidrag till skolidrottsföreningar och utvecklingsbidrag.

Mer information, ansökningsblanketter och kontaktuppgifter hittar du under respektive bidrag i undermenyn.

Sidan uppdaterades

2020-01-08

Sidansvarig: