Pensionärsföreningar

Ändamål

Bidraget avser att stödja pensionärsförening ansluten till statsbidragsberättigad riksorganisation.

Villkor

Förening ska uppfylla kraven i Allmänna bestämmelseröppnas i nytt fönster.

Bidrag

Bidrag kan ges med ett fast belopp till förening beräknat på antal aktiva medlemmar, som finns registrerade i föreningen vid kalenderårets slut, dock högst 11 000 kronor. Bidragets storlek fastställs årligen av kultur- och fritidsnämnden

Ansökan

Skickas in senast 15 september. Ansökningsblankett "Föreningsbidrag enligt norm" hittar du under "E-tjänster och blanketter".

Sidan uppdaterades

2015-03-17

Sidansvarig:

E-tjänster och blanketter

 Kontakta oss

Ann.Britt Åström
0660 - 881 12
Skicka e-post