Du är här:

Målsättning och allmänna bestämmelser

Målsättning

Kultur- och fritidsnämndens främsta mål och vilja är att barnkonventionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ska utgöra den grund på vilken bidragsnormerna bygger

De kommunala bidragen avser att stimulera de lokala organisationernas verksamhet inom Örnsköldsviks kommun för att alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att delta i en miljö, tillgänglig för alla, där man arbetar aktivt mot droger, utslagning, intolerans och utanförskap.

Kultur- och fritidsnämnden vill genom stöd till föreningslivet:

 • Medverka till att skapa en bättre samhällsmiljö som bidrar till att öka jämlikheten och kommunikationen mellan människor
 • Underlätta för barn och ungdomar att få tillgång till en variationsrik och meningsfull fritidssysselsättning där glädjen att utöva sin aktivitet ska vara det primära och där värdegrundsarbete premieras
 • Medverka till att alla bemöter varandra med respekt, både i ord och handling, samt att alla känner delaktighet och gemenskap
 • Bidra till att fritidsverksamheterna främjar deltagarnas utveckling i demokratiskt och solidariskt tänkande som kännetecknar ansvarskännande medborgare
 • Främja folkhälsoarbetet i kommunen
 • Stimulera till gränsöverskridande samverkan mellan föreningar och organisationer
 • Arbeta för ett levande lokalt kulturliv i alla delar av kommunen. Ett kulturliv med mångfald, god kvalitet och plats för både amatörers skapande och professionella kulturarbetares medverkan.

Allmänna bestämmelser

För att bidrag ska betalas ut ska en förening,

 • vara ideell, ha antagit stadgar, valt styrelse och varit verksam i ett (1) år
 • ha minst tio (10) medlemmar
 • vara skriven och ha verksamhet i kommunen samt vara registrerad i kommunens föreningsregister    
 • vara öppen för att samarbeta och samordna befintliga resurser inom föreningslivet, som exempelvis lokaler, inventarier, maskiner samt personal.
 • vara beredd att utifrån kommunens särskilda satsning på värdegrundsfrågor aktivt arbeta med handlingar/uppföranden på, utanför och runt arenan/lokalen.
 • Verksamhetens syfte och innehåll får inte strida mot grundläggande demokratiska idéer.

Sidan uppdaterades

2015-05-20

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Föreningsbyrån
0660 - 882 15
Skicka e-post