Säkerhet

När du arrangerar ett evenemang ansvarar du som arrangör för att evenemanget är säkert när det gäller brandskydd, miljö och hälsa. Sök tillstånd hos polisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i god tid och senast en månad före evenemanget. Du som anordnare är ansvarig för säkerheten och för att det råder god ordning vid tillställningen.

Brandskyddsansvarigas uppgift blir att förmedla brandskyddsinformation (utrymningsvägar, skyltning, släckmedel, brandrisker mm) till övrig personal, se till att brandskyddsregler följs under hela evenemanget och vara uppmärksam på risker som dyker upp.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har sammanställt en guide för säkerhet vid evenemang som du kan ladda nedlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Säkerhetsguide för evenemang är framtagen för att arrangörer, myndigheter och andra intressenter ska få en vägledning i hur ett tryggt och säkert evenemang kan planeras.

Har du frågor eller vill veta mer kan du kontakta Räddningstjänstens förebyggande avdelning, tel 0660-787 50.

Teknisk produktion

  • Säkerhet: vilken räddningsplan finns för lokalen? Evenemangets säkerhetsplan?
  • Livsmedelshygien
  • Elsäkerhet
  • Sjukvård
  • Brottsbekämpning

Kontakta oss
Räddningstjänstens förebyggande avdelning
tel 0660-787 50.

Sidan uppdaterades

2019-06-20

Sidansvarig: