Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Serviceåtagande för lokalbokning

Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram ett serviceåtagande för att kommunicera vad du som medborgare kan förvänta dig när det gäller att boka lokal av Örnskööldsviks kommun.

Vill du hyra en kommunal anläggning är det till Lokalbokningen du vänder dig.

Lokalbokningens uppdrag är att hyra ut kommunala lokaler till föreningar, organisationer, privatpersoner och företag till taxor som är beslutade av kultur- och fritidsnämnden. Lokalbokningne ansvarar för att säsongsvis fördela tider för träning, tävling och andra arrangemang.

Lokalbokningens uppdrag

Lokalbokningens uppdrag är att hyra ut ett brett utbud av anläggningar för organiserad träning, tävling, spontanidrott, möten och kulturutövande. Anläggningarna ska vara tillgängliga och anpassade efter medborgarnas behov.

Lokalbokningen ansvarar för tillsyn av anläggningar samt ansvarar för att de är tillgängliga under de bokningsbara tiderna. I lokalbokningens ansvar ingår även säkerhetsfrågor, mindre reparationer och utbyte av idrottsligt material och utrustning där det bedöms nödvändigt.

Serviceåtagande - ett sätt att tydliggöra innehållet i den kommunala servicen

I Örnsköldsviks kommun pågår ett ständigt arbete med att utveckla de olika verksamheterna. Ett led i det arbetet är att ta fram serviceåtaganden. Genom serviceåtaganden får du som kommuninvånare en tydligare bild av vilken service du har rätt att vänta dig för dina skattepengar och avgifter. Kommunens personal får i sin tur en tydligare bild av sina arbetsuppgifter – vad som är viktigast och vad som förväntas av dem.

Vi lovar att:

  • återkoppla på bokningsförfrågningar och andra lokalfrågor inom två (2) arbetsdagar
  • se till att du har tillgång till anläggningens omklädningsrum 30 minuter innan bokad tid
  • anläggningar som hyrs ut uppfyller basbehov för verksamheten
    besikta och åtgärda eventuella brister som anmälts eller upptäckts i lokaler vi hyr ut
  • möjliggöra för föreningar, privatpersoner och företag att boka lokal eller göra bokningsförfrågningar via Interbook GO.

Tänk på att:

  • alla som hyr en kommunal anläggning/lokal ansvarar för att den ska återställas och städas innan den bokade tiden är slut. Hyresgäster som inte städar eller återställer lokalen kan debiteras enligt separat prislista.
  • alla som hyr en kommunal anläggning/lokal ska följa de ordnings-föreskrifter och regler som gäller för lokalen.
  • alla som hyr en kommunal anläggning/lokal ska bidra till ett sunt klimat mellan övriga hyresgäster.
  • alla som hyr en kommunal anläggning/lokal ska följa de anvisningar som personal på plats ger.

Hjälp oss att bli bättre

För att systemet med serviceåtaganden ska fungera är det viktigt att du talar om för oss när vi inte håller vad vi lovar. Du kan mejla dina synpunkter till: samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se eller skicka brev till:
”Synpunkter”
Örnsköldsviks kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
891 88 Örnsköldsvik

Sidan uppdaterades

2020-03-11

Sidansvarig:

 Kontakta oss