Välkommen till en presentation om Örnsköldsviksbornas friluftsvanor 22 maj

Hur viktigt är friluftsliv för Örnsköldsviksborna? Onsdag 22 maj är allmänheten välkommen till en presentation av resultatet från en enkät om friluftslivet i Örnsköldsvik.

Vintern 2018/2019 genomförde Örnsköldsviks kommun en enkätundersökning om fritidsvanor med fokus på friluftsliv bland 3 000 slumpvis utvalda kommuninvånare i åldrarna 18 år och äldre.

Resultatet av undersökningen presenteras onsdag 22 maj av Peter Fredman, professor i turismvetenskap vid Mittuniversitetet. Vid presentationen görs även en jämförelse mot tidigare enkät 2011/2012 för att se om förändringar skett och hur olika insatser för att tillgängliggöra och stimulera till friluftsaktiviteter har tagits emot av befolkningen.

Resultatet från undersökningen kommer bland annat att användas som underlag vid planering av friluftsliv i kommunen.

Ta del av rapport från enkät om friluftsliv i Örnsköldsvik.

Tid: onsdag 22 maj, kl 18:30
Plats: Kempesalen, stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6
Ingen föranmälan krävs.

Välkomna!

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2019-05-22