Välbesökt invigning av nya utemiljöer på Sörliden

Kommunstyrelsens ordförande Per Nylén fick hjälp av Elin Kjeller och Nafiso Issa Hussein från Sörlidenskolan att inviga de nya utemiljöerna.

Måndag 3 juni var det festlig stämning och många förväntansfulla elever som samlats för att vara med när en ny mötesplats och en ny yta för spontanidrott invigdes på Sörliden.

Satsningen som är ett samverkansprojekt mellan Örnsköldsviks kommun och Övikshem inkluderar en mötesplats, spontanidrottsplats, och en upprustning av skolgården. I projektet har även Sörliden-Valla samverkansförening och elever vid Sörlidenskolan medverkat.

-Det känns väldigt roligt för oss att fått vara med i detta samarbete. De nya fina utemiljöerna är ett lyft för skolan och ett bra komplement till våra rastaktiviteter och något eleverna även har tillgång till på fritiden, säger Björn Norgren, rektor Sörlidenskolan.

Den gamla grusplanen vid Sörbyvägen 24 har idag omvandlats till en spontanidrottsplats och heter numera heter Trippletrixparken. Där finns bland annat bollplaner och frisbee-korgar, hinderbana och klätterlek, cykelstig och pumptrack för kickbike, bmx, och skateboard.

-Det vi byggt är sådant som boende och skolbarn i området framfört önskemål om. Vi har försökt skapa miljöer som ska passa alla åldrar där det finns möjligheter för både gemensamma aktiviteter och social samvaro, säger Cecilia Ek, landskapsarkitekt Örnsköldsviks kommun.

Per Nylén passade på att testa den nya cykelbanan vid Trippeltrixparken.

Vid Sörbyvägen 10 har Övikshem i närheten av den befintliga lekplatsen fräschat upp och utökat med fler aktiviteter för fler åldrar. Här finns möjlighet att spela basket och fotboll, klättra och ta sig över hinder. Det finns även sittplatser, grillplats och en utescen.

Även skolgården har rustats upp för att skapa en grönare, tryggare och roligare utemiljö för eleverna. Bland annat har nya gungor, planteringar, en utescen och sittplatser tillkommit.

Förutom att gå tipspromenad, spela tennis eller cykla i den nya cykelbanan kunden den som ville även testa käpphästarna under invigningen.

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2019-06-04