Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Rapport från enkätundersökning om fritid och utevistelse 2018

Nu är rapporten från höstens stora enkätundersökning om fritid och utevistelse färdig.

Rapport från enkätundersökning om fritid och utevistelse i Örnsköldsviks kommun 2018PDF.

Bilagor till Rapport från enkätundersökning [...] 2018PDF.

Under hösten fick slumpvis utvalda medborgare en enkät i brevlådan. Resultaten från undersökningen kommer vi använda för att bli bättre på att skapa goda möjligheter till naturupplevelser, avkoppling, fysisk aktivitet, hållbara transporter och hälsa.

Bland resultaten ser vi att nöjes- och motionspromenader är den vanligaste uteaktiviteten, och att den viktigaste aktiviteten på sommaren är att ströva i skog och mark. Vi ser också att viktiga insatser för att underlätta möjligheterna att utöva friluftsliv bland annat är bättre underhåll av spår och leder, bättre underhåll av rast- och badplatser, bättre och mer tillgänglig information om vilka möjligheter till friluftsliv som finns, fler gång- och cykelvägar, bättre belysning vintertid och att utöka kollektivtrafiken.

Aktuelltartikel publicerad av: Tina Ottosson

2019-05-22

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Bo Edman
Friluftsstrateg
0660-785 92
Skicka e-post