Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

På spaning efter Örnsköldsviks kulturmiljöer

Maggis Frisk och Anna Helgesson sköter inventeringen av de kulturmiljöer som idag finns med i kulturmiljöprogrammet.

Maggis Frisk och Anna Helgesson sköter inventeringen av de kulturmiljöer som idag finns med i kulturmiljöprogrammet. Här utanför fastigheten Aten 12, som stod klart 1948. Huset är till stor del oförvanskat med originalfasad i grön ädelputs.

I samband med uppdateringen av kommunens kulturmiljöprogram pågår även en omfattande inventering av Örnsköldsviks miljöer med kulturhistoriska värden. Under år 2019-2020 arbetar kommunen tillsammans med ett tiotal hembygdsföreningar med att gå igenom byggnader och platser, både i centralorten och på landsbygden, för att se vilka kulturhistoriska värden som finns. Tusentals fastigheter och byggnader ska granskas och dokumenteras. Allt från gamla stenbroar, smedjor, banvaktarstugor till modernare byggnader som i framtiden kan få ett kulturhistoriskt värde.

— Senast det genomfördes en total inventering var på 70–80-talet. För att vi ska kunna uppdatera vårt kulturmiljöprogram måste vi se över vilka miljöer som finns kvar oförvanskade, säger Maggis Frisk, museiintendent Örnsköldsviks Museum och konsthall.

Syftet med de utpekade kulturmiljöerna i kulturmiljöprogrammet är bland annat att miljöerna tillsammans ska ge en bild av Örnsköldsviks bebyggelseutveckling och kulturhistoria. Örnsköldsviks museum och konsthall använder även informationen som ett underlag för beslut vid exempelvis bygglovsprövning och detaljplanering.

Örnsköldsviks äldsta bevarade byggnader är de medeltidskyrkor som finns i kommunen och betydligt äldre kulturmiljöer är alla fornlämningar, som exempelvis stenåldersboplatser och rösen till gamla bytomter. Det finns många intressanta kulturvärden att bevara menar Maggis Frisk.

— Just nu är vi i Kubbe och inventerar och där finns det många välbevarade guldkorn. Som exempelvis sommarladugårdar, häbren och bostadshus. Och vi fick bland annat se ett väldigt originellt och spännande tak på en smedja när vi var där på inventering, säger Maggis.

De flesta miljöer som är med i det nu gällande kulturmiljöprogrammet kan du som privatperson ta del av på kommunens hemsida i en digital karta. En ny karta är under uppbyggnad, där varje enskild fastighets olika värden kommer att finnas noterade.

Aktuelltartikel publicerad av: Per-Olof Sedin

2019-11-25