Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Öppet samråd med nationella minoriteter om språk- och kulturaktiviteter 28 januari

Örnsköldsviks kommun bjuder in alla intresserade till öppet samråd för att utvärdera och forma ett kalendarium för språk- och kulturaktiviteter i kommunen för 2020, utifrån de nationella minoritetsspråken.

Under samrådet diskuteras bland annat vilka aktiviteter som planeras under året, samt hur föreningar och kommunen tillsammans kan främja de nationella minoritetsspråken genom att samordna kulturaktiviteter och språkrevitaliserande arrangemang. Det öppna samrådet behandlar frågor som berör både grundskyddet samt det förstärkta skyddet enligt gällande lagstiftning på området.

Tid: tisdag 28 januari, kl 18:00-20:00
Plats: Sliperiet, Viktoriaesplanaden 3F

Ingen föranmälan krävs.

Välkommen!

Enligt 5 § i minoritetslagen ska kommunen ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem. Formen för samråd ska gynna ett ömsesidigt, jämbördigt och förtroendefullt meningsutbyte i syfte att de nationella minoriteternas synpunkter och behov ska kunna beaktas i kommunens arbete och beslutsfattande.

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2020-01-22

 Kontakta oss

Bettan Edberg
Kulturstaretg
0660 - 88364