Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ny fritids-och föreningslots för nyanlända

Leif Nilsson, kommunens nya fritids-och föreningslots

Leif Nilsson, kommunens nya fritids-och föreningslots.

Från och med september 2017 är Leif Nilsson ny fritids- och föreningslots på fritidsenheten. Tjänsten är helt ny och ingår i ett projekt som drivs i samverkan mellan integrationsenheten och fritidsenheten på Örnsköldsviks kommun. Projektet kommer att pågå till och med december 2018.

Den nya tjänsten erbjuder stöd och lotsning till individer som vill komma in i det svenska föreningslivet och riktar sig i första hand till personer som fyllt 18 år och har fått ett uppehållstillstånd samt har en etableringsplan från Arbetsförmedlingen. Föreningar som vill arbeta mer inkluderande eller behöver stöd kring det arbetet är välkomna att ta kontakt med den nya fritids- och föreningslotsen.

— Det här är en kontaktskapande verksamhet, individen får en chans att lära känna Örnsköldsvik och etablera sig i samhället via föreningslivet. Genom att vara med i en förening får du möjlighet att skaffa dig nya kontakter och få ett större nätverk. Fritiden kan ses som det tredje benet i etableringen, utöver arbete och utbildning, säger Anette Eikelboom Sällström, fritidskonsulent Örnsköldsviks kommun.

Hemsida för fritids- och föreningslotsen.

Kontaktperson: Leif Nilsson, fritids- och föreningslots, leif.nilsson@ornskoldsvik.se, 072 – 450 95 41.

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2017-10-09