Erbjudande om att ta emot feriearbetare till förening eller församling

Regeringen har fattat beslut om att satsa medel som underlättar för gymnasieungdomar att få feriearbete i sommar eftersom antalet ordinarie feriearbeten riskerar att bli färre.

Örnsköldsviks kommun är positivt inställd till den här åtgärden och önskar nu att kommun tillsammans med civilsamhälle (föreningar och församlingar) och näringsliv hjälps åt att ta emot dessa ungdomar i våra verksamheter under sommaren. De extrainsatta finanserna kommer att rikta sig till elever i årskurs två på gymnasiet och ska inte inverka på redan planerade sommarjobb.

Den här insatsen kommer att betyda väldigt mycket för de ungdomar som ni föreningar eller församlingar tar emot. Insatsen som behövs från er är handledare och kontaktperson samt eventuella skyddskläder. Feriearbetet ska kunna gå att genomföra på ett sätt att man tar smittrisk i beaktande, det vill säga gärna utomhus eller på annat sätt så att Folkhälsomyndighetens riktlinjer följs.

Vi hoppas att ni tar er an någon eller några ungdomar under sommaren och därmed gör en stor insats i den rådande situationen vi befinner oss i.

Kontakt

Kontakta Sandra Johansson på Föreningsbyrån hos kultur- och fritidsavdelningen för intresseanmälan och ytterligare information på sandra.b.johansson@ornskoldsvik.se eller 0660 - 881 12.

Vad som behövs av tilltänkta arbetsplatser

  • Handledare. Kan vara samma person för ett flertal feriearbetare.
  • Handledare ansvarar för att signera tidrapport.
  • Kontaktperson hos föreningen eller församlingen samt kontaktuppgifter.
  • Vid behov av arbetsmaterial eller arbetskläder behöver föreningen eller församlingen stå för detta.

Kommunen står för löneutbetalning och administration. Föreningen eller församlingens kontaktperson ansvarar för distrubition av tidrapporter till ungdomen. Ni kan inte välja feriearbetare men ange gärna önskemål om gymnasieprogram.

Feriearbetena delas in i tre perioder:

  • Vecka 25-27
  • Vecka 28-30
  • Vecka 31-33

Arbetstiden är sex (6) timmar/dag, ej kvällar eller helger.
Lunch 30 minuter - en timme.
Lönen är 60 kr/timme + semesterersättning 15,40 kr/timme = 75,40 kr/timme.

Aktuelltartikel publicerad av: Maria Strömqvist

2020-05-04

 Kontakta oss

Sandra Johansson
0660 - 881 12
Skicka e-post