Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Bli medlem i en förening - broschyr på flera språk

Nu finns broschyren Bli medlem i en förening på flera språk. Du kan läsa hur föreningslivet fungerar i Sverige på: Svenska, engelska, arabiska, persiska, somaliska, thailändska, kurdiska kurmanji, kurdiska sorani och tigrinja.

Läs broschyren Bli medlem i en förening.PDF

Aktuelltartikel publicerad av: Maria Strömqvist

2019-04-29

 Kontakta oss

Leif Nilsson
072-450 95 41
Skicka e-post

Mer information