Du är här:

Vägsamfälligheter - kostnadsredovisning

I Örnsköldsviks kommun finns det många enskilda vägar som driftas av ett 140-tal vägsamfälligheter (vägföreningar). Varje vägsamfällighet får driftbidrag för skötsel av den enskild vägen.

För att bidraget ska betalas ut behöver vägsamfälligheten/vägföreningen skicka in en redovisning av de kostnader man haft för drift och underhåll av vägen. Kostnader redovisas utan moms. Kostnadsredovisningen ska skickas in senast 20 mars för utbetalning av bidrag i början på april. Bidrag för 2019 söks 2020 och betalas bara ut om kostnadsredovisning för 2019 kommit in. Bidrag betalas inte ut för period tidigare än 2019. Observera att bidraget inte betalas ut förrän redovisningen skickats in.

Använd formuläret nedan eller pdf-formuläret PDFför att skicka in kostnadsredosvisning. Kom ihåg att fylla i korrekta uppgifter till föreningens kontaktperson, uppgifterna skickas till berörda handläggare för granskning och efter granskning betalas bidrag ut till angivet bankgiro- eller plusgironummer.

Har du inget att redovisa, fyll i ett streck - eller x på positionen för att kunna skicka in dina svar.

När du postat dina uppgifter får du en kopia till den e-postadress som du angett längst ner i formuläret.

Kostnadsredovisning för 2019 års vägunderhåll enskilda vägar
Kontaktperson för vägsamfällighet  * (obligatorisk)
Sidan uppdaterades

2020-01-14

Sidansvarig: