Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Transportdispenser

Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, är tyngre, bredare eller längre än vad grundbestämmelserna medger, är det möjligt att ansöka om undantag (dispens) för den transporten. I Trafikförordningen 4 kapitlet (1998:1276) finns de bestämmelser om fordons vikt, bredd och längd som gäller i Sverige. Bestämmelserna finns också på Transportsstyrelsens webbsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För dispenser på de enskilda vägar där kommunen står som väghållare och som under tjällossningen är begränsade till 4 tons bruttovikt - se längst ner på sidan.

Om hela transporten genomförs inom kommunens gränser är det kommunen som tar emot ansökan och prövar ansökningen. Ansökningar som rör mer än en kommun söks hos Trafikverket och handläggs av den region där transporten påbörjas. Det genomförs ett remissförfarande mellan kommun och trafikverket där kommunen sätter villkoren för kommunens vägar och trafikverket för de statliga vägarna.

Om transporten är längre än 30 meter, bredare än 450 cm och/eller högre än 450 cm ska ansökan kompletteras med ett färdvägsintyg, där eventuella hinder för framkomligheten är kontrollerad. Om bredden är 450 cm eller bredare och/eller längre än 35 meter behöver kommunen skicka in en remiss till polismyndigheten för ett yttrande - vilket gör att handläggningstiden förlängs.

Här hittar du blankett för ansökan om dispens.PDF

Här hittar du blankett för färdvägsintyg.PDF

Ansökningsblankett för transportdispens i Örnsköldsviks kommun skickas tillsammans med eventuellt kompletterande handlingar till transportdispens@ornskoldsvik.se eller med post till:

Örnsköldsviks kommun
Trafik och parkavdelningen
Vikingagatan 38  
891 38 Örnsköldsvik

För tillståndet tar kommunen ut en avgift.
Här kan du ta del av mer information om avgift för transportdispenser PDF

Anmälan om ökad trafik på enskild väg

Upprepade transporter, exempelvis timmertransporter, på enskild väg ska anmälas som ökad trafik. Anmälningsplikt gäller under den del av året som de enskilda vägarna är öppna för all trafik. Anmälan görs kostnadsfritt via e-tjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-tjänsten är stängd under tjällossningsperioden då det behövs en dispens för att trafikera vägen.

Viktbegränsning för enskilda vägar - dispens

De enskilda vägar som Örnsköldsviks kommun ansvarar för viktbegränsas under tjällossningsperioden. Under 2020 kommer dessa vägar att viktbegränsas med en maximal totalvikt på 4 ton preliminärt från slutet av mars till början av april (beroende på hur vintern/våren närmar sig) och vanligtvis fram till midsommar. De vägar som berörs är skyltade med begränsad bruttovikt på fordon under den tid som begränsningen gäller. Eventuellt kan den tid som begränsningen gäller komma att förlängas.

Begränsningen innebär att ni som bor, arbetar eller har aktiviteter längs de aktuella vägarna bör planera tunga transporter (grus, virke, balar och maskiner) så att tänkta transporter kan genomföras före eller efter dessa datum.

Dispens under viktbegränsningsperiod

Transporter kan beviljas dispens. Ansökan om att få genomföra transporter ska skickas in till kommunen via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, länk finns även i högerspalten. En avgift enligt fastställd taxa (350 kr) tas ut för varje dispensbeslut.

Transportören ansvarar för att ansöka om dispens och normal handläggningstid för dispenser är fem arbetsdagar. 
Transportören ansvarar för att en giltig dispenshandling finns i fordonet under transporten. Transportören ska rekognosera färdvägen innan färd. De skador som finns på vägen innan transporten ska dokumenteras (foto) och rapporteras till väghållaren/kommunen. Eventuellt uppkomna vägskador under transporten ska dokumenteras med foto och transportören hålls ansvarig för eventuellt uppkomna skador. Kommunen ska omedelbart informeras om väg, bro, vägren eller annan trafikanordning skadats.

Kontakta Christine Åström på tfn 0660- 884 07 eller Annika Lind, 0660-888 23 för frågor om transportdispenser.

Sidan uppdaterades

2021-02-11

Sidansvarig: