Du är här:

Trafikolycksstatistik i Örnsköldsviks kommun

Här nedan följer information om olika olycksformer och statistik för olyckor i Örnsköldsviks kommun.

Statistiken är hämtad från Strada (Swedish Traffic Accident Data Acquisition). Strada bygger på uppgifter från polis och sjukvård (Polisen registrerar in vägtrafikolyckor med personskada och Örnsköldsviks sjukhus registrerar uppgifter om personer som sökt vård för en skada i trafikmiljö). Räddningstjänstens statistik är hämtad från Core insatsrapport. Uppgifterna kring viltolyckor är hämtade från nationella viltolycksrådets statistik.

Motorfordon

Under perioden 2013-2017 har det inträffat 1602 st sjukhusrapporterade olyckor med personskador och 10 st dödsolyckor. Vid 1023 fall har motorfordon varit inblandade.

Årtal och antalet trafikolyckor som räddningstjänsten har åkt på:

  • 2013 - 92 st
  • 2014 - 93 st
  • 2015 - 110 st
  • 2016 - 138 st
  • 2017 - 132 st

 Cykelolyckor

Diagram med cykelolyckor i Örnsköldsivks kommun

Mopedolyckor

Diagram med olycksstatistik över modpedolyckor 2012-2016

MC-olyckor

Fotgängare (halkolyckor)

Diagram över halkolyckor mellan november och mars åren 2012 till 2017

Viltolyckor

Diagram över antalet viltolyckor.

Statistiken är hämtad från Nationella Viltolycksrådet

Sidan uppdaterades

2018-06-14

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Annika Lind
Trafikolycksstatistik
0660-888 23
Skicka e-post

Erica Moberg
Processledare
0660-881 20
Skicka e-post