Du är här:

Trafikolycksstatistik i Örnsköldsviks kommun

Här hittar du information om olika olycksformer och statistik för olyckor i Örnsköldsviks kommun.

Statistiken är hämtad från Strada (Swedish Traffic Accident Data Acquisition). Strada bygger på uppgifter från polis och sjukvård (Polisen registrerar in vägtrafikolyckor med personskador och Örnsköldsviks sjukhus registrerar uppgifter om personer som sökt vård för en skada i trafikmiljö). Räddningstjänstens statistik är hämtad från Core insatsrapport. Uppgifterna kring viltolyckor är hämtade från nationella viltolycksrådets statistik.

Antal skadade och döda efter trafikslag 2014-2018

Motorfordon

Under perioden 2014-2018 har det inträffat 1 895 st sjukhusrapporterade olyckor med personskador och av dessa har 14 st varit dödsolyckor. Vid 990 fall har motorfordon varit inblandade.

 Cykelolyckor

Diagram med cykelolyckor i Örnsköldsivks kommun
Cykelolyckor 2014-2018

Mopedolyckor

Diagram med olycksstatistik över modpedolyckor 2012-2016

MC-olyckor

Fotgängare (halkolyckor)

Diagram över halkolyckor mellan november och mars åren 2012 till 2017

Viltolyckor

Diagram över antalet viltolyckor.

Statistiken är hämtad från Nationella Viltolycksrådet

Sidan uppdaterades

2020-09-22

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Annika Lind
Trafikolycksstatistik
0660-888 23
Skicka e-post

Erica Moberg
Processledare
0660-881 20
Skicka e-post