Du är här:

Rätt hastighet har betydelse

8 av tio dör om man blir påkörd i 50 km/tim. 1 av 10 dör om man blir påkörd i 30 km/tim.

Åtta av tio dör om man blir påkörd i 50 km/tim. En av 10 dör om man blir påkörd i 30 km/tim. Skillnaden mellan att köra 50 km/tim och att köra i 30 km/tim kan vara ett barns liv.

Nya hastighetsgränser i kommunen

 • 30 km/h: på vägar med blandtrafik, vid skolor, bostadsområden och centrumområden där behovet av att korsa gatan är stort och bebyggelsen är tät.
 • 40 km/h: på gator i huvudvägnätet, med gångbanor samt gator med cyklister på körbanan och på sträckor med blandtrafik och övergångsställen, t ex inom industriområden.
 • 60 km/h: på trafikleder med i huvudsak separerad gång- och cykelväg längs vägen men inga övergångsställen och stora korsningsavstå

Med undantag för vissa genomfartsvägar som omfattas av buss i linjetrafik, eftersom att det ska genomföras en analys av kollektivtrafiken i tätorten under 2015.

Ovan är exempel på två gator i Örnsköldsviks kommun med olika förutsättningar men som idag har samma hastighetsbegränsning: 50 km/h. Det kommer att förändras i och med den nya hastighetsplanen. Gatans standard och gatumiljön kommer vara det som avgör vilken hastighet som ska gälla.

Hinner du stanna

Testa din reaktionstid och olika stoppsträckor i spelet Stoppsträckanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I det här spelet kan du testa din reaktionstid och hur lång bromssträckan blir när du kör i olika hastigheter. Din reaktionstid plus bromssträckan visar bilens totala stoppsträcka. Ju högre hastighet du håller desto längre blir stoppsträckan och desto allvarligare blir följden av en eventuell olycka.   

Stoppsträckan varierar på torr asfalt och på blank is

Exempel på stoppsträcka i olika hastigheter på torr asfalt och på blank is:

 • Reaktionssträckan är den sträcka som bilen hinner förflytta sig till dess att föraren upptäcker hindret/faran tills dess att man börjar bromsa eller väja.
 • Reaktionstiden är ungefär 1 sekund om man är oförberedd.
 • Bromssträckan är den sträcka som bilen hinner förflytta sig från det att föraren börjat bromsa till dess att bilen står still.
 • Stoppsträckan är den sträcka vars längd utgörs av bromssträckan + reaktionssträckan. Både bromssträckan och stoppsträckan blir betydligt lägre vid körning på torr asfalt än vid körning på blank is.

Hastigheten 30 km/h

Vid hastigheten 30 km/h hinner bilen förflytta sig ca 8 meter tills dess att föraren upptäcker hindret/faran tills dess att man börjar bromsa eller väja. Reaktionstiden är ungefär 1 sekund om man är oförberedd.

 • Vid torr asfalt hinner bilen förflytta sig ca 4,5 meter från det att föraren börjat bromsa till dess att bilen står still. Stoppsträckan för en bil i hastigheten 30 km/h på torr asfalt uppgår till ca 13 meter.
 • Vid blank is hinner bilen förflytta sig ca 36 meter från det att föraren börjat bromsa till dess att bilen står still. Stoppsträckan för en bil i hastigheten 30 km/h på blank is uppgår till ca 44 meter.

Hastigheten 50 km/h

Vid hastigheten 50 km/h hinner bilen förflytta sig ca 14 meter tills dess att föraren upptäcker hindret/faran tills dess att man börjar bromsa eller väja. Reaktionstiden är ungefär 1 sekund om man är oförberedd.

 • Vid torr asfalt hinner bilen förflytta sig ca 12,5 meter från det att föraren börjat bromsa till dess att bilen står still. Stoppsträckan för en bil i hastigheten 50 km/h på torr asfalt uppgår till ca 27 meter.
 • Vid blank is hinner bilen förflytta sig ca 100 meter från det att föraren börjat bromsa till dess att bilen står still. Stoppsträckan för en bil i hastigheten 50 km/h på blank is uppgår till ca 114 meter.

Ovanstående siffror är beräknade utifrån att fordonet är i bra skick och är utrustad med godkända däck och bromsar.

Det man kan konstatera av ovanstående exempel är att bilens hastighet kan bli avgörande för hur du klarar av trafiksituationen!

Se tabell med stoppsträcka för olika hastigheteröppnas i nytt fönster

Hur känns det att krocka

En olycka på vägen kan bero på olika faktorer, men hastigheten har den största betydelsen för hur allvarliga följder en trafikolycka får. En krock i 60 km/tim motsvarar till exempel ett fall från fjärde våningen på ett hus och en krock i 80 km/tim motsvarar ett fall från åttonde våningen.

Våninngshus med text hur det känns att köra i olika hastigheter och krocka.

Klicka på bilden för att se större.

Sidan uppdaterades

2020-03-12

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Frågor om hastighetsplanen, tidplan och kartbilagorna kontakta Trafik- och parkavdelningen via e-post.

Skicka e-post