Rätt hastighet för en attraktiv kommun

Rätt hastighet - förändrade hastigheter på bussgator

Den 10 december 2017 börjar det nya linjenätet och turlistan för busstrafik i Örnsköldsviks tätort att börja gälla.

I samband med detta kommer hastighetsgränserna på bussgator som inte kunnat ändrads på grund av den gamla turlistan bli nya enligt hastighetsplanen.

Så var uppmärksam på de nya vägmärkena och det nya hastigheterna i trafiken!

Se kartan över centralortenPDF

Här kan du ta del av den nya linjedragningen

 

Rätt hastighet är en förutsättning för att minska antalet olyckor och öka trafiksäkerheten. Rätt hastighet har stor betydelse för tryggheten, miljön, tillgängligheten och stadens karaktär.

Trafik- och parkavdelningen har på uppdrag från Samhällsbyggnadsnämnden genomfört en hastighetsöversyn över gator och vägar i kommunens tätorter. Målet med översynen var att ta fram rätt hastighet för alla gator med hänsyn till trafik-och gatumiljön. Det har resulterat i en hastighetsplan som antogs av Samhällsbyggnadsnämnden den 20 november 2014.

Hastighetsplan för Örnsköldsviks tätorter

Hastighetsplanen genomförs för att höja trafiksäkerheten och för att rädda liv i kommunen. Planen innebär att hastigheten justeras inom Örnsköldsviks kommuns samtliga tätorter. Hastigheterna 30 km/h, 40 km/h och 60 km/h kommer att bli standard inom tättbebyggt område, med undantag för vissa gator. Arbetet har delats upp i sju etapper och första etappen påbörjas i juni 2015. Preliminärt slutdatum för hastighetsplanen är december 2018.

Här kan du läsa hastighetsplanen i sin helhet. PDF

Se tidplan och etappkartor under mer information i högerspalten.

Hastighetsplanens omfattning

Hastighetsplanen omfattar hastighetsförändringar i Örnsköldsviks centralort och tätorterna Bjästa, Åmynnet, Köpmanholmen, Sidensjö, Billsta, Husum, Gideå, Björna, Långviksmon, Trehörningsjö, Moliden, Mellansel, Bredbyn och Gottne.  Eftersom Skorped inte har några kommunala vägar eller kommunala enskilda vägar har Örnsköldsviks kommun inte rätten att fatta några beslut om hastigheterna på dessa vägar. Därför finns det inte med några justeringar av hastighetsbegränsningar på kartbilagan för Skorped.

Alla etappkartor hittar du under mer information/kartbilagor i högerspalten.

Tidplan

Justeringen av hastighetsbegränsningarna planeras att genomföras enligt tidplanen, med reservation för eventuella förändringar under arbetets gång. Trafik- och parkavdelningen gör inga punktinsatser på enstaka gator gällande hastighetsförändringar, eftersom att tidplanen är skapad utifrån ett tidseffektivt helhetsperspektiv.

Se tidplan för mer information över aktuella etapperPDF

Alla etappkartor hittar du under mer information/kartbilagor i högerspalten.

Vanliga frågor och svar gällande hastighetsplanen

Förslaget till ny hastighetsplan var ute på remiss till myndigheter och organisationer under perioden 15 maj - 30 juni 2013. Även allmänheten hade under samma period möjlighet att lämna synpunkter via kommunens hemsida i en enkät. Du kan ta del av utvalda frågor och svar i länken nedan.

Här kan du ta del av ett urval av frågor och svar gällande hastighetsplanen

Har du ytterligare funderingar är du välkommen att kontakta Trafik- och parkavdelningen via e-post: sf-ratthastighet@ornskoldsvik.se

Vad händer just nu?

Hastighetsplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden 20 november 2014. Trafik- och parkavdelningen påbörjar nu det omfattande arbetet att skriva lokala trafikföreskrifter för varje ny hastighetsbegränsning på respektive gata.

Sidan uppdaterades

2017-12-19

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Frågor om hastighetsplanen, tidplan och kartbilagorna kontakta Trafik- och parkavdelningen via e-post.
Skicka e-post

Frågor av liknande karaktär kommer besvaras och publiceras här på hemsidan under Frågor och svar om hastighetsplanen