Moped

Mopedkörning är för många ett viktigt första steg till vuxenlivet. Men det medför ett stort ansvar och det gäller att ha rätt attityd för att det ska bli en trevlig period i livet utan tråkiga konsekvenser. Både vad gäller ekonomiska, materiella och fysiska skador.

Mopeden är det farligaste motorfordonet per kilometer. Mopedisterna är oskyddade och svåra att upptäcka för andra trafikanter. Risken att råka ut för en allvarlig trafikolycka med moped är över tio gånger större än med bil. Mopedförare tar onödiga risker, uppmärksammar inte alltid vägmarkeringar och nonchalerar ofta skyltar och regler.

Mopedolyckor beror ofta på mopedisternas farliga körsätt. En typisk mopedolycka är en 15-årig kille som kör in i sidan på en bil. Mopeden är trimmad och 5-10% av olyckorna beror på alkohol. Var tredje dödad mopedist är alkoholpåverkad.

Föräldrar har skyldighet att övervaka sina barn som är under 18 år. Händer en olycka eller att barnen gör något olagligt drabbas inte bara barnet utan även föräldrarna, som kan få dagsböter och även tappa sina körkort.

Kontrollera att din försäkring ger ett tillräckligt skydd om olyckan skulle vara framme. Tänk på att har barnet gjort något olagligt gäller sällan någon försäkring och konsekvensen kan bli att man blir skadeståndsskyldig även om man är minderårig.

Tips för säker mopedkörning

• Kör aldrig påverkad av alkohol eller droger.
• Kör aldrig trimmat.
• Följ reglerna.
• Använd hjälm och se till att den sitter fast ordentligt på huvudet.
• Ta hänsyn till andra trafikanter.
• Lär dig behärska mopeden.
• Använd gärna täckande kläder, bra skor och handskar.
• Använd reflexväst. Syns du inte, finns du inte!

Sidan uppdaterades

2020-07-07

Sidansvarig: