Vem ska ansöka om en trafikanordningsplan?

Trafikanordningsplan ska upprättas av den som ska utföra arbetet på vägen/platsen alternativt av huvudarrangören för ett evenemang.