Vad kan hända om arbetet påbörjas utan en godkänd trafikanordningsplan?

Den som utför arbetet på väg utan godkänd trafikanordningsplan begår en lagöverträdelse mot bl a väglagens ordnings- och säkerhetsföreskrifter.

I Väglagen (1971:948) som behandlar allmänna vägar, byggande och drift står det i 43 § och 44 § att åtgärder inte får ut föra inom ett vägområde utan väghållningsmyndighetens tillstånd.