Vad är syftet?

Syftet med trafikanordningsplanen är att på en ritning, en ansökningsblankett och en kartbild (ansökan ska alltid innehålla dessa tre dokument) beskriva vilka vägmärken och anordningar som får finnas och som behövs för att arbetsplatsen ska få en säker arbetsmiljö och vara så trafiksäker som möjligt.