När behövs en trafikanordningsplan?

Om det finns behov av att:
  • stänga av hela eller delar av t ex en gata, en gång- och cykelbana, en gångbana eller en gågata
  • leda om trafiken i samband med ett evenemang, t ex marknader, konserter
  • kunna utföra arbete på väg som t ex ställa upp en container, byggkran, skylift (i första hand ska detta vägarbete genomföras inom den egna fastigheten)
  • skotta snö eller is från fastigheters tak, trädfällning etc (i första hand inom den egna fastigheten)
  • gräva i offentlig mark etc