Hur får jag som sökande veta om min ansökan blivit godkänd eller inte?

Ansökan e-postas, skickas eller faxas efter avslutad handläggning och godkännande till sökande. En kopia av planen ska finnas på arbetsplatsen så att den utmärkningsansvarige kan kontrollera att utmärkningen och avstängningsanordninge etc är utförda enligt godkänd trafikanordningsplan.