Hur får andra myndigheter, aktörer eller allmänheten vetskap om vägarbetet, evenemanget eller dylikt?

  • Via tidigt samråd mellan sökande och berörda fastighetsägare, näringsidkare och bussbolag.
  • Via information i lokala massmedia (ortstidningar, taltidning etc).
  • Via skyltningen och anordningarna på vägarbetsplatsen..
  • Via den godkända trafikanordningsplanen som kommunens handläggare distribuerar till polisen, brand- och säkerhet, ambulanssjukvården, bussbolagen, taxibolagen, samhällsbyggnadsförvaltningens gata/parks driftsenheten som sköter drift - och underhållsarbetet samt till Övik Parkering som sköter parkeringövervakningen på kommunens gator och vägar.