Får jag påbörja mitt arbete utan en godkänd trafikanordningsplan?

Nej, en godkänd trafikanordningsplan från väghållningsmyndigheten krävs för att ett arbete ska få påbörjas. Om en godkänd trafikanordningsplan behöver ändras, krävs ett nytt godkännande från väghållningsmyndigheten.