Du är här:

Att tänka på om trafikanordningsplan

  • En Trafikanordningsplan måste vara godkänd av samhällsbyggnadsförvaltningens handläggare innan arbetet får påbörjas. Vid frågor eller funderingar gällande ansökan mm, kontakta någon av kommunens handläggare.
  • Lämna in en komplett ansökan till samhällsbyggnadsförvaltningens handläggare för att inte riskera att handläggningstiden förlängs.
  • Lämna in ansökan i god tid, senast 7 arbetsdagar innan arbetet är planerat att påbörjas. Tänk på att handläggningstiden förlängs under semestertider och vid helgdagar. Under semesterperioden (juli-augusti) handläggs inga trafikanordningsplaner.
  • Minimera störningar, skador och problem som kan uppkomma för trafikanter, tredje man och fasta anläggningar genom samordning och god planering. Berörda parter (t.ex. bussbolag, näringsidkare och fastighetsägare) ska informeras i god tid så att de kan planera för de störningar som kan uppkomma. Trafikanter ska kunna välja alternativ väg. Tillgänglighet till fastigheter för boende och verksamheter får inte störas mer än nödvändigt.
  • Vid avstängning av gångbanor eller gång- och cykelbanor ska särskilt  utsatta grupper som barn, äldre, funktionshindrade och övriga oskyddade trafikanter (gående och cyklister) uppmärksammas, då de utsätts för stora risker om de tvingas ut i trafiken.
  • När gångbanor eller gång- och cykelbanor stängs av ska särskilda åtgärder vidtas, så att synskadade personer kan känna avstängningsanordningen med teknikkäppen. Rörelsehindrade personer ska kunna ta sig förbi arbetsområdet. Plastband, trafikkon eller sk flaggspel är inte tillåtna att använda som avstängningsanordningar.
  • Gallergrindar med reflexer eller byggstängsel med reflexer ska användas som avstängningsanordning. Beroende på schaktdjup, trafikmängd på aktuell gata etc så kan tung avstängning krävas.
  • Särskild hänsyn ska tas för utryckningsfordons (brandbilar, ambulanser och polisbilar) möjlighet att ta sig fram inom eller förbi arbetsområdet.

Sidan uppdaterades

2020-09-02

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Eva Lundberg
Trafikingenjör
0660-888 79

Ansökan skickas till:
ta-planer@ornskoldsvik.se

Postadress:
Örnsköldsviks kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Trafik och parkavdelningen
Vikingagatan 38
891 38 Örnsköldsvik

Märk kuvertet "Ansökan trafikanordningsplan"