Du är här:

Att tänka på om trafikanordningsplan

  • Trafikanordningsplanen måste vara godkänd av samhällsbyggnadsförvaltningens handläggare innan arbetet får påbörjas. Vid frågor eller funderingar gällande ansökan mm, kontakta någon av kommunens handläggare.
  • Lämna in en komplett ansökan till samhällsbyggnadsförvaltningens handläggare. Då behöver man inte riskera att handläggningstiden förlängs.
  • Lämna in ansökan i god tid, senast 7 arbetsdagar innan arbetet är planerat att påbörjas. Tänk på att handläggningstiden förlängs under semestertider och vid helgdagar. Under handläggarnas sommarsemester (perioden juli-augusti) handläggs inga trafikanordningsplaner.
  • Minimera störningar, skador och problem som kan uppkomma för trafikanter, tredje man och fasta anläggningar genom samordning och god planering. Berörda parter som t.ex. bussbolag, näringsidkare och fastighetsägare ska informeras i god tid så att de kan planera för störningar som kan uppkomma. Trafikanter ska kunna välja alternativ väg. Tillgänglighet till fastigheter för boende och verksamheter får inte störas mer än nödvändigt.
  • Vid avstängningar av gångbanor eller gång- och cykelbanor ska särskilt  utsatta grupper som barn, äldre, funktionshindrade och övriga oskyddade trafikanter (gående och cyklister) uppmärksammas, eftersom de utsätts för stora risker om de tvingas hänvisas ut i trafiken.
  • När gångbanor eller gång- och cykelbanor stängs av ska särskilda åtgärder vidtas, så att synskadade personer kan känna avstängningsanordningen med teknikkäppen. Rörelsehindrade personer ska kunna ta sig förbi arbetsområdet. Plastband, trafikkon eller sk flaggspel är inte tillåtna att använda som avstängningsanordningar.
  • Gallergrindar med reflexer eller byggstängsel med reflexer ska användas som avstängningsanordning. Beroende på schaktdjup, trafikmängd på aktuell gata etc så kan tung avstängning krävas.
  • Särskild hänsyn ska tas för utryckningsfordonens (brandbilarnas, ambulansernas och polisbilarnas) möjlighet att ta sig fram inom eller förbi arbetsområdet.

Sidan uppdaterades

2019-01-30

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Eva Lundberg
Trafikingenjör
0660-888 79
Skicka e-post

Ansökan skickas till:
ta-planer@ornskoldsvik.se