Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Arbete på gator, vägar, gång- och cykelbanor, gångbanor

Arbete på gator och vägar berör inte bara de som arbetar på vägen utan även de trafikanter som färdas, bor eller upphåller sig längs vägen.

En godkänd trafikordningsplan från väghållningsmyndigheten är en förutsättning för att arbete på väg ska få utföras.

Trafikanordningsplanen reglerar vilka vägmärken, avstängningar och skyddsanordningar som ska finnas på vägarbetsplatsen. Detta för att vägen ska kännas trygg och säker och att arbetsplatsen visar den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna. Viktigt är också att alla respekterar de regelverk med lagar, förordningar och föreskrifter som finns.

En särskild hänsyn ska alltid tas till oskyddade trafikanter, gående och cyklister.

Ansökan om trafikanordningsplan (TA-plan)

Tänk på att lämna in ansökan om tillstånd i god tid
Handläggningstiden för trafikanordningsplaner är 7 arbetsdagar och vi börjar räkna efter att komplett handling inkommit.

Ansökan om trafikanordningsplan skickas till ta-planer@ornskoldsvik.se och ska alltid innehålla följande tre dokument:

  • Komplett och korrekt ifylld Ansökan om trafikanordningsplanPDF.
  • Tydlig skiss/ritning som visar vägmärkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och placering av anordningar för avstängning. Markera också hur stor del av gatan, gång- och cykelbanan, gångbanan (trottoarens) bredd/yta eller annan yta som man planerar att ta i anspråk. Ange också hur mycket av dess ursprungliga bredd som är kvar.
  • Kartbild som tydligt visar vilken sträcka eller i vilken punkt som vägarbetet planeras genomföras på (se under rubriken Mer information Kartor) 

Om ansökan om trafikanordningsplan inte innehåller dessa tre delar eller uppfyller ovanstående kriterier kommer den att skickas tillbaka till den sökande för komplettering. Det gör att handläggningstiden förlängs och det planerade vägarbetets starttid kan försenas.

Under rubrikerna Att tänka på om trafikanordningsplan och FAQ om trafikanordningsplan på vänster sida finns mer information.

Sidan uppdaterades

2021-02-25

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Eva Lundberg
Trafikingenjör
0660-888 79

Ansökan skickas till:
ta-planer@ornskoldsvik.se

Postadress:
Örnsköldsviks kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Trafik och parkavdelningen
Utrednings- och projekteringsenheten
Vikingagatan 38
891 38 Örnsköldsvik

Märk kuvertet "Ansökan trafikanordningdplan"

E-tjänster och blanketter

Mer information

Handbok Arbete på vägPDF

Vägmärkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kartor: länk till samlingssida kartor öppnas i nytt fönster