Ansökan om skolskjuts

Denna blankett gäller för elever i grundskolan

Ansökan om skolskjuts bör inkomma senast den 31 maj för att skolskjutsen ska kunna garanteras från läsårets start. Om ansökan inkommer senare kanske skolskjutsen inte kommer igång förrän efter terminen börjat.

Här kan ni läsa om hur vi hanterar personuppgifter: www.ornskoldsvik.se/gdprlänk till annan webbplats

Det ni skickar till kommunen blir en allmän handling. Uppgifter som är en allmänna handlingar kan, efter en eventuell sekretessbedömning, komma att lämnas ut till allmänheten enligt offentlighetsprincipen               

Läsåret


Anledning till ansökan (komplettera under övrig information) * (obligatorisk)
Elevuppgifter


Elevens personuppgifter * (obligatorisk)


Vårdnadshavare 1Vårdnadshavare 2


Sidan uppdaterades

2020-09-25

Sidansvarig: