Skolskjuts för elever i grundskola

Skolskjuts för elever i grundskolan läsåret 18/19

Ansökan skall alltid göras av blivande elever i F-klass och samtliga elever med växelvisboende.

En elev har rätt till skolskjuts om han/hon går i den skola som kommunen har anvisat och uppfyller kriterierna för skolskjuts. Ni som redan har skickat en ansökan för läsåret 18/19, kan bortse från denna information och bör då ha fått ert svar. Om man ansöker om skolskjuts, önskar vi att ni gör er ansökan för läsåret 18/19 snarast. Detta underlättar då vårt arbete med att i tid hinna planera er eventuella skolskjuts.

För läsåret 2018/2019 sker ingen generell ansökan kring skolskjuts. Detta i samband med att kommunen använder planeringssystem(SOLEN). Tilldelning av (rätten till) skolskjuts, beslut samt information kommer att utföras och skickas hem till er som e-post. Dessa elever kommer att få information genom att elevkort skickas hem.

Elever med tidigare beslut skolskjuts kan förändras. Detta beror bland annat på men att de elever som övergår till årskurs 3 respektive årskurs 7 får ändrade reglerna för avstånd. Ingen speciell information skickas till dessa elever. Andra orsaker till förändring kan vara att turer förändras och att hållplatser blir på annan plats än tidigare. Är ni osäker kring ert avstånd, skicka ett mejl.

Vid växelvis boende gäller därutöver även särskilda regler för boendets omfattning. Växelvis boende ska vara ett varaktigt och fast arrangemang och barnet ska bo ungefär lika mycket hos båda föräldrarna. Information hur boendet är fördelat och hur behovet av skolskjuts är fördelat, ska lämnas in till kommunens handläggare inför varje läsår samt vid ändringar. Använd gärna en särskild ansökanlänk till annan webbplats för detta. Schemat skriver ni längst ner på denna elektroniska blankett.

Om vårdnadshavare anser att tilldelad skolskjuts inte är tillgänglig/passar för barnet och att skäl är av karaktär som: funktionsnedsättning, barnets fysiska, psykiska nivå och/eller annan särskild omständighet , skall man vända sig till skolområdets elevhälsa. Elevhälsan skickar sedan underlag för beslut till handläggare av skolskjuts.

Om vårdnadshavare anser att tilldelad skolskjuts inte är tillgänglig/passar för barnet och att skäl är av karaktär som: trafikförhållanden och/eller annan särskild omständighet skall man vända sig till handläggare av skolskjuts.

Om en elev inte uppfyller avståndskriterierna men skolskjuts önskas utifrån de övriga kriterierna för skolskjuts: funktionsnedsättning och/eller annan särskild omständighet, skall vårdnadshavaren vända sig till skolområdets elevhälsa. Elevhälsan skickar sedan underlag för beslut till handläggare av skolskjuts.

Om en elev inte uppfyller avståndskriterierna men skolskjuts önskas utifrån de övriga kriterierna för skolskjuts: trafikförhållanden och/eller annan särskild omständighet, skall vårdnadshavaren lämna in en särskild ansökanlänk till annan webbplats.

En särskild ansökanlänk till annan webbplats ska även lämnas in om eleven har valt en fristående skola eller en annan kommunal skola än den som kommunen har anvisat. I dessa fall har eleven rätt till skolskjuts endast om det inte medför ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen jämfört med elevens placeringsskola.

 

Elever har rätt till skolskjuts om han/hon går i den skola som kommunen har anvisat och uppfyller kriterierna för skolskjuts.    Länk till reglementet.PDF

Elever i förskoleklass och grundskola har rätt till skolskjuts om färdvägen till skolområdet från hemmet överstiger:

  • 2 km för elever i förskoleklass och årskurs 1-2.
  • 3 km för elever i årskurs 3-6.
  • 4 km för elever i årskurs 7-9.

Längsta gångavstånd till påstigningsplats för skolbuss eller skoltaxi är:

  • 2 km för elever i förskoleklass och årskurs 1-2.
  • 3 km för elever i årskurs 3-9.

Med färdväg eller skolväg menas den kortaste användbara gångvägen, cykelvägen eller bilvägen mellan hemmet och skolområdet.

Du ansöker skolskjuts enklast via våra webbformulär:
Webbansökan om skolskjuts:

Om du skriver ut ansökan, skickar du den till:
Örnsköldsviks kommun
Trafikenheten/Skolskjuts
891 88 Örnsköldsvik


Angående ungdomskort.

Har du rätt till skolskjuts med linjetrafik och tappar ditt ungdomskort eller skolkort , har du möjlighet att låna ett färdbevis på skolans exp.

Ansökan av Ungdomskort (Detta kan göras av alla som åker med skolkort/busskort till/från skolan och är mellan 7-19 år.)


 

 


Sidan uppdaterades

2018-10-22

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter

0660-88000

Skicka e-post

Trafikenheten

Handläggare
0660-880 05

Skicka e-post